Lưu trữ thẻ: thủ tục xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc

Thủ tục xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc năm 2024 thế nào? 5 (1)

Thủ tục xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc năm 2022 thế nào?

Hiện Việt Nam có rất nhiều loại hoa quả tươi phổ biến, thuộc dòng cao cấp và được thị trường nước ngoài đặc biệt ưa chuộng. Thế nhưng để thuận lợi cho việc xuất khẩu trái cây sang các nước, nhất là thị trường Trung Quốc thì các đơn vị cần nắm được thủ tục […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ