Tag Archives: thuật ngữ logistics

Tìm hiểu những thuật ngữ Logistics thông dụng hiện nay 5 (2)

Tìm hiểu những thuật ngữ Logistics thông dụng hiện nay

Thuật ngữ trong logistics ngành xuất nhập khẩu nói riêng và ngành logistics nói chung đều là những thuật ngữ quan trọng nhưng ít nhiều cũng gây khó khăn với những ai đang làm trong ngành này nếu trước đó chưa từng tìm hiểu đến qua các nguồn tài liệu sẵn có. Hiểu được điều […]