Tag Archives: thuật ngữ xuất nhập khẩu

Tìm hiểu các thuật ngữ trong xuất nhập khẩu từ A-Z 5 (2)

Tìm hiểu các thuật ngữ trong xuất nhập khẩu từ A-Z

Xuất nhập khẩu là ngành mở và cần phải sử dụng một khối lượng thuật ngữ vô cùng nhiều. Không chỉ có các chủ Doanh nghiệp mà bất cứ những ai đang công tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì việc nắm vững các thuật ngữ Logistic là vô cùng cần thiết. Thế nên […]