Lưu trữ thẻ: thực trạng logistics tại Việt Nam

Tìm hiểu thực trạng Logistics ở Việt Nam hiện nay 5 (2)

Tìm hiểu thực trạng Logistics ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm Logistics lần đầu xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1990. Sau nhiều năm phát triển, thực trạng ngành logistics ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Mặc dù còn nhiều tồn đọng nhưng đã dần đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ