Tag Archives: trường hợp miễn thuế nhập khẩu

Tìm hiểu các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu hiện nay 5 (1)

Tìm hiểu các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu hiện nay

Trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu thì có những đối tượng cần phải chịu thuế xuất, nhập khẩu theo quy định. Nhằm giảm bớt gánh nặng, cản trở do các khoản thuế gây ra cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy quá trình hoạt động kinh doanh […]