Lưu trữ thẻ: vai trò của bảo hiểm hàng hóa

Tìm hiểu vai trò của bảo hiểm hàng hóa trong vận tải Bắc Nam

Tìm hiểu vai trò của bảo hiểm hàng hóa trong vận tải Bắc Nam

Vận tải hàng hóa là hoạt động luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và không ai có thể kiểm soát một cách hoàn toàn. Các sự cố như cháy nổ, tai nạn giao thông, lũ lụt,…sẽ gây thiệt hại không nhỏ về hàng hóa, tạo bất lợi cho các chủ hàng. Do đó, khi chuyển […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ