Tag Archives: vai trò của cảng biển

Vai trò to lớn của các cảng biển trên thế giới là gì? 5 (1)

Vai trò to lớn của các cảng biển trên thế giới là gì?

Như đã biết, Cảng biển đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển về kinh tế của mỗi quốc gia. Cảng biển là động lực phát triển kinh tế biển nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Đây còn là cửa ngõ giao thương hàng xuất nhập khẩu và là […]