Lưu trữ thẻ: vận chuyển Bánh kẹo đi Trung Quốc

Bảng giá vận chuyển Bánh kẹo đi Trung Quốc bằng Container đường sắt năm 2024

Bảng giá vận chuyển Bánh kẹo đi Trung Quốc bằng Container đường sắt năm 2022

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở Trung Quốc là khá lớn. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thực phẩm đi Trung Quốc là điều khá cần thiết. Bởi vì khi sinh sống ở Trung Quốc có những người vẫn thích đồ ăn mang hương vị […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ