Tag Archives: vận chuyển hàng bằng container open top

Dịch vụ vận chuyển hàng bằng Container Open Top đường sắt Bắc Nam 5 (2)

Dịch vụ vận chuyển hàng bằng Container Open Top đường sắt Bắc Nam

Hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng rời, khoáng sản, hàng bao gói,…bằng container opentop ngày càng nhiều để phục vụ mục đích tiêu dùng, kinh doanh, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất Công nghiệp. Với loại cont OT này, phương thức vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt được lựa chọn nhiều […]