Tag Archives: vận chuyển hàng dệt may từ Trung Quốc

Nhận vận chuyển hàng dệt may từ Trung Quốc bằng đường sắt 5 (2)

Nhận vận chuyển hàng dệt may từ Trung Quốc bằng đường sắt

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 đến nay, mối quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc được khôi phục và phát triển nhanh chóng. Theo đó, những năm qua, Ngành dệt may Việt Nam đã nắm bắt được xu hướng dịch chuyển sản xuất của thế […]