Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng đi Mexico bằng container

Bảng giá vận chuyển hàng đi Mexico bằng container chi tiết 2024 5 (1)

Bảng giá vận chuyển hàng đi Mexico bằng container chi tiết 2023

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mexico đã và đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Brazil. Hiện nay, với lượng người Việt sinh sống tại Mexico ngày càng […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ