Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng đi Myanmar bằng container

Cước phí vận chuyển hàng đi Myanmar bằng container năm 2024 5 (1)

Cước phí vận chuyển hàng đi Myanmar bằng container năm 2023

Hiện nay, việc gửi hàng đi Myanmar là một trong những nhu cầu lớn. Chính sự gia tăng nhu cầu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Myanmar ngày một cao đã góp phần đẩy mạnh nhanh nhu cầu giao dịch khác. Tại Việt Nam, nhu cầu gửi hàng lẻ LCL sang thị trường Myanmar […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ