Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng đi Uzbekistan bằng container

Dịch vụ vận chuyển hàng đi Uzbekistan bằng container ổn định, giá tốt 5 (1)

Dịch vụ vận chuyển hàng đi Uzbekistan bằng container ổn định, giá tốt

Trong những năm qua, quan hệ Kinh tế – Thương mại giữa Việt Nam và Uzbekistan đã có những biến chuyển tích cực. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đã có sự thay đổi rõ rệt. Uzbekistan là thị trường có nhiều tiềm năng cho các Doanh nghiệp xuất khẩu Việt […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ