Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng hóa đi trung quốc

Chuyển hàng hóa đi Trung Quốc bằng đường sắt liên vận quốc tế

Nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng cao trong những năm trở lại đây, đặc biệt là vận chuyển liên vận quốc tế bằng đường sắt từ Việt Nam đi Trung Quốc được chú ý rất nhiều. Có thể thấy nổi bật trong đó là xuất khẩu nông sản tươi sống qua các […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ