Tag Archives: vận chuyển hạt tiêu đi Nga

Bảng giá vận chuyển Hạt tiêu đi Nga bằng Container đường sắt cạnh tranh nhất 2023 5 (1)

Bảng giá vận chuyển Hạt tiêu đi Nga bằng Container đường sắt cạnh tranh nhất 2022

Thị trường Nga được đánh giá là “rất hấp dẫn” với dân số 143,5 triệu người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 14.611 USD/năm trong đó tầng lớp trung lưu ngày một phát triển (chiếm từ 10-25%), văn hóa tiêu dùng của người dân ngày càng được nâng cao. Do đó, Nga được đánh […]