Tag Archives: vận chuyển máy móc đi Trung Quốc

Giá cước vận chuyển máy móc, thiết bị đi Trung Quốc bằng Container đường sắt năm 2023 5 (1)

Giá cước vận chuyển máy móc, thiết bị đi Trung Quốc bằng Container đường sắt năm 2022

Bộ Công Thương đã xây dựng được mối quan hệ sâu sắc và chặt chẽ với Bộ Thương mại Trung Quốc trong nhiều năm qua thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, góp phần không nhỏ trong việc phát triển quy mô thương mại. Cũng nhờ vậy mà trong bối […]