Lưu trữ thẻ: vận chuyển máy vi tính từ Trung Quốc

Bảng giá vận chuyển máy vi tính từ Trung Quốc bằng đường sắt giá rẻ 5 (1)

Bảng giá vận chuyển máy vi tính từ Trung Quốc bằng đường sắt giá rẻ

Phải nói rằng, việc nhập linh kiện điện tử từ Trung Quốc về kinh doanh đã mang lại nguồn doanh thu rất lớn cho nhiều cửa hàng tại Việt Nam. Thực tế cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc hiện là Nhà cung cấp lớn nhất của nước ta về mặt hàng […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ