Lưu trữ thẻ: vận chuyển siêu trường siêu trọng

Quy định xử phạt đối với những xe vận chuyển quá khổ quá tải hiện nay

Quy định xử phạt đối với những xe vận chuyển quá khổ quá tải hiện nay

Hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng quá khổ quá khổ phục vụ cho việc xây dựng các công trình, nhà xưởng, nhà máy,…ngày càng nhiều nên các Dịch vụ vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng/hàng quá tải quá khổ cũng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như tạo […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ