Lưu trữ thẻ: vận chuyển thủy sản đi Mông Cổ

Bảng giá vận chuyển Thủy sản đi Mông Cổ bằng Container cạnh tranh nhất 2024

Bảng giá vận chuyển Thủy sản đi Mông Cổ bằng Container cạnh tranh nhất 2022

Theo số liệu ghi nhận gần đây nhất, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 47,2%; đặc biệt là cá tra có sự tăng trưởng mạnh ở mức trên 83%; tôm trên 34%,…Riêng xuất khẩu Thủy sản tháng 3/2022 ước đạt 920 triệu USD, […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ