Tag Archives: vận đơn đường biển

Tại sao vận đơn đường biển có 3 bản gốc? 5 (2)

Tại sao vận đơn đường biển có 3 bản gốc?

Hiện nay, muốn quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng thì các loại giấy tờ liên quan tới vận đơn gốc hay vận đơn copy Bill of Lading thực sự rất cần thiết. Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra ở đây đó […]