Lưu trữ thẻ: VNACCS là gì

VNACCS là gì? Thông tin và Quy định của VNACCS như thế nào? 5 (1)

VNACCS là gì? Thông tin và Quy định của VNACCS như thế nào?

VNACCS là hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam với những điểm mới là tập trung vào cả 3 khâu quan trọng, đó là khâu trước, trong và sau thông quan. Khi chính thức đưa vào hoạt động, VNACCS đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo sự […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ