Lưu trữ của tác giả: Lan Anh

Container lạnh là gì? Tìm hiểu cấu trúc của container lạnh 4.8 (4)

Container lạnh kể từ khi xuất hiện vào những năm 1960 đã góp phần vào công cuộc cách mạng hóa cách thức vận chuyển hàng hóa dễ hỏng và thay thế các tàu lạnh truyền thống như là phương thức vận chuyển sản phẩm chủ yếu trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát ổn […]

Tìm hiểu chi tiết vận tải đa phương thức 4 (1)

Vận tải đa phương thức (VTĐPT) ngày nay đang là một xu hướng vận tải nổi bật, tiên tiến với nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp quan trọng vào hoạt động thương mại và sản xuất cũng như nền kinh tế quốc dân. Nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển đang tăng […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ