Cách tính cước vận chuyển container tính theo mặt hàng như thế nào?

Cách tính cước vận chuyển container tính theo mặt hàng như thế nào?

Phương thức vận chuyển hàng hóa bằng container phát triển với tốc độ khá nhanh tuy ra đời muộn, làm thay đổi mọi mặt trong vận tải nội địa, vận tải quốc tế theo chiều hướng tích cực. Cước vận chuyển container thường bao gồm: chi phí vận tải nội địa, chi phí chuyên...
Ủy thác nhập khẩu là gì? Tìm hiểu chi tiết quá trình ủy thác nhập khẩu

Ủy thác nhập khẩu là gì? Tìm hiểu chi tiết quá trình ủy thác nhập khẩu

Hiện nay, trong lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu, nhập khẩu ủy thác là nghiệp vụ không thể thiếu đối với các Doanh nghiệp/cá nhân kinh doanh tại Việt Nam bởi nó quy định về tiến độ, thời gian nhập hàng. Song, dường như các thủ tục nhập khẩu ủy thác không phải...