Tìm hiểu các dịch vụ logistics tại Việt Nam phổ biến hiện nay

Tìm hiểu các dịch vụ logistics tại Việt Nam phổ biến hiện nay

Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa và Logistics nói chung được đánh giá là một trong những ngành có triển vọng phát triển rất lớn tại Việt Nam. Song Dịch vụ Logistics ở nước ta hiện vẫn chưa được đánh giá cao, do đó giải pháp đặt ra là cần tìm hiểu...