Vì sao đường bộ có cước phí cao hơn đường biển mà vẫn hoạt động tốt?

Vì sao đường bộ có cước phí cao hơn đường biển mà vẫn hoạt động tốt?

Từ khi nền kinh tế ra đời cho đến nay, vận tải hàng hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, bao gồm vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không. Trong đó, vận chuyển hàng hóa đường bộ được xem như phương thức vận chuyển chủ yếu...