Treasury bill là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về Treasury bill

Tín phiếu kho bạc (Treasury bill or T-bill) là một loại chứng khoán tài chính của Mỹ do Ngân hàng Dự trữ Liên bang phát hành cho Bộ tài chính Mỹ với tư cách là công cụ vay tiền trong ngắn hạn (thường là 3 tháng). Hiện nay, chúng ta thấy từ thực tế là loại tín phiếu kho bạc này được xem như công cụ và hình thức về tài chính có độ rủi ro thấp nhất trên thị trường tiền tệ. Nhưng để hiểu thêm chi tiết về đặc điểm, chức năng, phân loại, đối tượng sở hữu, lãi suất, công thức tính, ưu nhược điểm của T-bill, Ratraco Solutions xin chia sẻ đến bạn một số vấn đề được nhiều người đang quan tâm, tìm hiểu để từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về loại tín phiếu thông dụng này.

Treasury bill là gì? Phân loại như thế nào?

Khái niệm tín phiếu Treasury bill

Treasury bill là gì? Tín phiếu kho bạc trong tiếng Anh được gọi là Treasury bills hoặc T-bills. Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ thường được phát hành với kỳ hạn thanh toán là 3, 6 và 12 tháng.

Tín phiếu kho bạc là một loại chứng khoán tài chính của Mỹ do Ngân hàng Dự trữ Liên bang đứng ra phát hành cho Bộ tài chính Mỹ với tư cách công cụ vay tiền trong ngắn hạn. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chúng được trả lãi với mức lãi suất cố định và được hoàn trả vốn khi đến hạn thanh toán hoặc được thanh toán lãi do việc bán lần đầu có giảm giá, tức là, với giá thấp hơn so với khoản tiền đã định được thanh toán khi hết hạn (hình thức chiết khấu).

Tín phiếu kho bạc là loại có tính lỏng và an toàn nhất trong tất cả các công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được ưa chuộng và mua bán nhiều nhất trên thị trường. Sở dĩ tín phiếu kho bạc là loại công cụ an toàn nhất trong tất trong tất cả các loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì được sự bảo đảm chi trả của Chính phủ.

Treasury bill là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về Treasury bill
Tín phiếu kho bạc Treasury bills được phát hành với kỳ hạn thanh toán là 3, 6 và 12 tháng và cũng là một loại chứng khoán tài chính của Mỹ.

Phân loại treasury bill

Căn cứ vào các mục đích để đưa ra ta thấy dù cho là các loại tín phiếu khác nhau như tín phiếu kho bạc hay tín phiếu ngân hàng nhà nước cũng đều thực hiện với mục đích cụ thể như chúng tôi đã nói như trên và dưới đây là cụ thể hơn về các loại tín phiếu hiện nay theo quy định của pháp luật đề ra, như sau:

 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là chứng nhận nợ ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành với mục đích thắt chặt chính sách tiền tệ. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà Nước phát hành loại tín phiếu này cho các tổ chức tín dụng hoạt động lãnh thổ Việt Nam – Đây là những tổ chức có hoạt động và tính pháp lý rõ ràng, có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà Nước. Kỳ hạn tín phiếu khôg vượt quá 364 ngày. Mệnh giá tiền của tín phiếu là 100.000 VNĐ hay bội số của 100.000 VNĐ.
 • Tín phiếu kho bạc: Tín phiếu kho bạc là chứng nhận nợ ngắn hạn do Kho bạc nhà nước phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước. Tín phiếu kho bạc là loại chiết khấu chứng khoán, không được phát hành để trả lãi nhưng được bán với mức giá chiết khấu (thấp hơn mệnh giá). Khi đến hạn, nhà đầu tư sẽ được nhận lại đủ mệnh giá, phần chênh lệch giữa mệnh giá chứng khoán và giá mua chứng khoán chính là lãi của nhà đầu tư. Tín phiếu kho bạc là hình thức tài chính có rủi ro thấp nhất trên thị trường tiền tệ hiện nay vì khó có khả năng vỡ nợ từ người phát hành, tức là không có chuyện Chính phủ mất khả năng thanh toán nợ khi đến kỳ hạn. Tuy nhiên, do tính ổn định và ít rủi ro mà hình thức tài chính này cho lãi suất thấp.

Tìm hiểu chi tiết về Treasury bill

Đặc điểm của Treasury bills

Chúng tôi đã đưa ra khái niệm rõ ràng ở trên để bạn hiểu rõ treasury bill là gì? và từ đó nó sẽ có các đặc điểm của tín phiếu kho bạc như đây loại có tính lỏng và an toàn nhất trong tất cả các công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được ưa chuộng và mua bán nhiều nhất trên thị trường. Sở dĩ tín phiếu kho bạc là loại công cụ an toàn nhất trong tất trong tất cả các loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì được sự bảo đảm chi trả của Chính phủ.

Chứng khoán kho bạc ngắn hạn Hoa Kỳ được phát hành với mệnh giá tối thiểu là $10000 và thường có kỳ đáo hạn là 13,26 hoặc 52 tuần. Những nhà đầu tư mua tín phiếu với giá thấp hơn mệnh giá (với mức chiết khấu). Lợi nhuận cho nhà đầu tư nắm giữ nó đến khi đáo hạn là chênh lệch giữa giá đã trả và mệnh giá khi đáo hạn. Tín phiếu kho bạc là những chứng khoán thường được mua hay bán bởi Dự trữ liên bang khi tiến hành hoạt động của thị trường mở.

Công thức để tính giá chiết khấu trên trái phiếu Kho bạc Mỹ được phát hành với giá thấp hơn giá danh nghĩa hoặc mệnh giá như sau:

Chiết khấu số tiền= Số ngày đến ngày đáo hạn/360 x Cơ sở chiết khấu

Vì vây, Chi phiếu Kho bạc 6 tháng bán với mức chiết khấu 7% có giá chiết khấu là $35 trên $1000 giá trị khi đáo hạn. Lợi suất tương đương trái phiếu của trái phiếu khi bạc 180 ngày, cho phép so sánh với các chứng khoán sinh lợi như sau:

Chiết khấu/Giá mua x 365/180=7.35%

Bộ Tài Chính đôi khi cũng đấu giá tín phiếu quản lý tiền mặt ngắn hạn với kỳ đáo hạn lên đến 50 ngày, được bán cho những người mua định chế theo những lô $1 triệu hoặc lớn hơn. Những tín phiếu này thay thế chứng chỉ nợ của Kho bạc và Trái phiếu phát hành trên Dự kiến Thu Thuế như những công cụ nợ ngắn hạn.

Treasury bill là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về Treasury bill
Treasury bills có đặc điểm là tín phiếu kho bạc có tính lỏng và được đánh giá là an toàn nhất trong tất cả các công cụ của thị trường tiền tệ.

Lãi suất phát hành của Treasury bills

Về lãi suất phát hành theo quy định của pháp luật đối với tín phiếu Kho bạc phát hành theo  các hình thức khác nhau có thể là đấu thầu và với lãi suất phát hành do Kho bạc Nhà nước quyết định trong khung lãi suất do Bộ Tài chính qui định. bên cạnh đó với tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì trong trường hợp này llãi suất phát hành là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo qui định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 95/2018/NĐ-CP.

Đối tượng sở hữu của Treasury bills

Như chúng ta đã biết thì có một công cụ được phân bổ chủ yếu bởi các ngân hàng thương mại đó là tín phiếu kho bạc, ngoài ra cũng có một lượng nhỏ các hộ gia đình, các công ty và các trung gian tài chính khác nắm giữ tín phiếu kho bạc.

Chức năng của Treasury bills

Như vậy từ các thông tin trên cũng với quy định của pháp luật, ta thấy các ngân hàng thương mại họ sẽ giữ tín phiếu kho bạc ngoài không chỉ để đầu tư nguồn vốn đang bị đóng băng để hưởng lợi tức còn sử dụng tín phiếu kho bạc như là khoản tiền dự trữ cấp hai. Bên cạnh đó thì ngân hàng trung ương cũng đước phép sử dụng công cụ tín phiếu kho bạc để thực hiện nghiệp vụ thị trường mở với mục đích để có thể điều phối và quản lý tốt nhất đối với lượng tiền cung ứng ra lưu thông và kiểm soát thị trường tiền tệ.

Đánh giá ưu và nhược điểm của tín phiếu kho bạc

T-Bills có một lợi thế vượt trội so với các loại hình đầu tư khác: an toàn. Tất cả  tín phiếu kho bạc được đảm bảo đầy đủ bởi sự tín nhiệm và tín dụng đầy đủ của chính phủ và Bộ Tài chính. Chúng hầu như không có rủi ro vỡ nợ. Ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng tài chính nặng nề, chính phủ có quyền đánh thuế và quyền lực để in tiền để tài trợ cho các khoản nợ của mình. Tóm lại, T-Bills cung cấp một cách có rủi ro rất thấp để kiếm được một khoản lợi nhuận được đảm bảo:

Ưu điểm

 • Với yêu cầu đầu tư tối thiểu chỉ 100 đô la, một loạt các nhà đầu tư có thể tiếp cận với công cụ đầu tư này;
 • Thu nhập lãi của chúng được miễn thuế tiểu bang và thuế thu nhập địa phương. (Tuy nhiên, nó phải chịu thuế thu nhập liên bang, và một số thành phần của lợi nhuận có thể bị đánh thuế khi bán/đáo hạn);
 • Tín phiếu kho bạc rất thanh khoản. Các nhà đầu tư có thể giữ tiền trong tín phiếu kho bạc nếu họ tin rằng họ có thể cần một số tiền mặt lớn trong thời gian tới. T-billscũng rất dễ dàng để mua và bán, và họ có xu hướng có chênh lệch giá thấp hơn so với chứng khoán khác trên thị trường thứ cấp;
 • Chúng không có bất kỳ điều khoản mua lại nào. Trong thời gian lãi suất giảm, khi trái phiếu địa phương hoặc trái phiếu doanh nghiệp thường bị các nhà phát hành mua lại, các nhà đầu tư T-Bill có thể yên tâm khi biết chính xác họ có thể nắm giữ chứng khoán trong bao lâu.
Treasury bill là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về Treasury bill
Bên cạnh ưu điểm thì Treasury bills cũng tồn tại một số mặt hạn chế nhất định như lợi nhuận thấp nên ít hấp dẫn hơn so với các công cụ ghi nợ khác.

Nhược điểm

 • Bởi vì chúng thường được coi là một trong những khoản đầu tư ngắn hạn an toàn nhất, T-Bills mang lại lợi nhuận tương đối thấp so với các công cụ nợ khác. Trên thực tế, mức giá trên T-Bills có thể thấp hơn hầu hết các công cụ trên thị trường tiền tệ hoặc chứng chỉ tiền gửi (CDs). Hãy nhớ câu thần chú về tài chính thế giới: “less risk, less reward”;
 • Lợi nhuận từ T-Bills chỉ được ghi nhận khi chúng đáo hạn, điều biến chúng trở thành một phương tiện thu nhập ít hấp dẫn hơn – đặc biệt đối với các Nhà đầu tư đang tìm kiếm dòng tiền ổn định.

Với những chia sẻ hữu ích về các vấn đề liên quan tới tín phiếu kho bạc treasury bill là gì, phân loại tín phiếu cũng như một số đánh giá khách quan, chân thật nhất về ưu nhược điểm của T-Bills, RatracoSolutions Logistics hi vọng đã truyền đạt nhiều thông điệp quan trọng cần thiết tới các Nhà đầu tư tiềm năng đang muốn khai thác sâu rộng hơn về công cụ vay nợ ngắn hạn này. Như đã nói, cùng với nhiều điểm mạnh thì T-Bills còn tồn tại một số hạn chế, do đó cần có sự cân nhắc thật kỹ, so sánh với nhiều công cụ khác để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp vào từng thời điểm khác nhau giúp thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Bạn đọc quan tâm, hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật các tin bài liên quan tiếp theo và khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container đường bộ, đường sắt,…liên hệ Hotline bên dưới để được hỗ trợ báo giá dịch vụ tốt nhất.

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0909949247ZaloMessengertoannguyen@ratracosolutions.comBản đồ
Ratraco Solutions tiếp nhận lô container lạnh tự hành đường sắt tại ga Trảng Bom