Tìm hiểu chi tiết vận tải đa phương thức

Tìm hiểu chi tiết vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (VTĐPT) ngày nay đang là một xu hướng vận tải nổi bật, tiên tiến với nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp quan trọng vào hoạt động thương mại và sản xuất cũng như nền kinh tế quốc dân. Nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển đang tăng cao ở các doanh...