Điều kiện EXW là gì? Tìm hiểu điều kiện EXW trong Incoterm 2010

Trong giao nhận, xuất nhập khẩu hàng hóa, người bán & người mua cần phải nắm rõ khái niệm về các điều kiện cơ bản thuộc về Incoterms 2010 và một trong số đó phải kể đến là điều kiện EXW. Song không phải ai cũng có những hiểu biết về khái niệm điều kiện EXW Incoterms 2010 là gì một cách chuẩn xác nhất cùng những vấn đề liên quan đến vai trò, nghĩa vụ, lợi ích của cả bên bán lẫn bên mua nên trong bài chia sẻ này, RatracoSolutions Logistics sẽ giúp bạn làm rõ một số yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao hàng hóa diễn ra mau chóng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn chỉ ra một số lưu ý riêng dành cho người mua, người bán khi sử dụng Dịch vụ giao hàng tại xưởng EXW, tham khảo tìm đọc để xác định rõ những việc mình cần phải làm là gì sau đây.

Xem thêm: điều kiện CIP là gì? – vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt

Điều kiện EXW trong incoterm 2010 là gì?

Điều kiện EXW Incoterms 2010 – EXW viết tắt của từ Ex-Works nghĩa là “Giao hàng tại xưởng”. Đây là điều khoản dành cho tất cả các phương thức vận tải phổ biến như: đường biển, vận tải thủy nội địa, đường hàng không,…

Người bán sẽ giao hàng tại xưởng, kho, nhà máy,…còn các công việc khác sẽ do người mua chịu trách nhiệm như xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, book tàu,…EXW được viết kèm theo địa điểm giao hàng của người bán (thường là kho của người xuất khẩu).

Điều kiện EXW là gì? Tìm hiểu điều kiện EXW trong Incoterm 2010
Minh họa quá trình thực hiện chuyển giao hàng hóa theo điều kiện EXW trong Incoterms 2010.

EXW + Địa điểm giao hàng + phiên bản Incoterms

Ví dụ: Nếu địa điểm giao hàng người bán là Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai. Trong chứng từ và hợp đồng cần thể hiện rõ: EXW Nhon Trach Industrial Zone – Dong Nai – Vietnam, Incoterms 2010

Với điều khoản này có thể hiểu như sau: Người bán hàng Việt Nam sẽ giao hàng tại một địa điểm do người mua chỉ định hoặc ngay tại xưởng của người bán (KCN Nhơn Trạch). Người mua nước ngoài chịu trách nhiệm xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, book tàu cũng như trả cước vận chuyển đường biển, làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa, trả thuế (nếu có),…đến khi hàng về đến kho của họ. Địa điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa và chi phí là tại cơ sở của người bán (nơi xếp hàng). Trong trường hợp trên, rủi ro chuyển từ người bán sang người mua sau khi giao hàng tại kho Nhơn Trạch.

Tìm hiểu chi tiết về điều kiện EXW trong Incoterms 2010

Điều kiện EXW trong Incoterms 2010 quy định những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của người bán & người mua cụ thể như sau:

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
A1: Nghĩa vụ chung của người bán B1: Nghĩa vụ chung của người mua
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể đòi hỏi. Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục A1 – A10 đều có thể là các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định. Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.Bất kỳ chứng từ được đề câp trong mục B1 – B10 đều có thể là các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các bên đồng ý hoặc tập quán quy định.
A2: Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác. B2: Giấy phép, kiềm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu và chịu chi phí và rủi ro trong việc lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức nào khác cần thiết để xuất khẩu hàng hóa. Nếu có quy định, người bán phải, khi người mua yêu cầu và chịu chi phí và rủi ro, cung cấp những thông tin mà người bán biết để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng hóa. Nếu có quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy giấy phép xuất khẩu và nhập khấu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm thủ tục hải quan để xuất khấu hàng hóa.
A3: Hợp đồng vận tải và bảo hiểm B3: Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận tải Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp đồng vận tải.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp cho nguời mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, những thông tin mà người mua cần để mua bảo hiểm

a) Hợp đồng vận tải Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp đồng vận tải.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về ký kết hợp đồng bảo hiểm.

A4: Giao hàng B4: Nhận hàng
Người bán phải giao hàng bằng việc đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, nếu có, chưa được bốc lên phương tiện vận tải đến nhận hàng. Nếu không có thỏa thuận về một địa điểm cụ thể tại nơi giao hàng chỉ định, và nếu tại địa điềm chỉ định có nhiều điểm có thể giao hàng thì người bán cóthể chọn một điểm giao hàng phù hợp nhất với mục đích của mình. Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận. Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A4 và A7.
A5: Chuyển rủi ro B5: Chuyển rủi ro
Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều A4 trừ trường hợp mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5. Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kề từ khi hàng được giao theo mục A4. Nếu người mua không thông báo cho người bán như quy định ở điều B7 thì người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hoá kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng; với điều kiện hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.
A6: Phân chia chi phí B6: Phân chia chí phí
Người bán phải trả mọi chi phí có liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4, trừ những khoản sẽ do người mua chi trả theo điều B6. Người mua phải:a) trả mọi chi phí liên quan tới hàng hóa kế từ khi hàng đã được giao theo mục A4;

b) trả mọi chi phí phát sinh do không nhận hàng từ khi hàng được đặt dưới quyền của mình hoặc do không thông báo kịp thời cho người bán theo mục B7, với điều kiện hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng;

c) nếu có quy định, trả tất cà các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác

cũng như chi phí làm thủ tục hải quan đề xuất khẩu.

d) hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chi ra khi giúp người mua theo mục A2.

A7: Thông báo cho người mua B7: Thông báo cho người bán
Người bán phải thông báo các thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho người mua tiến hành nhận hàng. Người mua phải, khi người mua có quyền quyết định ngày và/hoặc điểm nhận hàng tại địa điềm đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho người bán về việc đó.
A8: Chứng từ giao hàng B8: Bằng chứng của việc giao hàng
Không có nghĩa vụ. Người mua phải cung cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã nhận hàng.
A9: Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu B9: Kiểm tra hàng hoá                           
Người bán phải trả các chi phí về việc kiềm tra (như kiếm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ở mục A4. Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hoá được gửi đi không cần đóng gói. Người bán có thể đóng gói hàng phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi người mua thông báo cho người bán yêu cầu cụ thể về đóng gói trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được ghi ký mã hiệu thích hợp. Người mua phải trả các phí tổn cho bất kì việc kiểm tra bắt buộc nào trước khi gửi hàng, kể cả việc kiểm tra theo yêu cầu cùa các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
A10: Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan B10: Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan
Nếu có quy định, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đờ người mua để lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để xuất khẩu và/hoặc nhập khấu hàng hóa và/hoặc vận tải đến địa điểm cuối cùng. Người mua phải thông bảo cho người bán một cách kịp thời các thông tin an ninh đề người bán có thế thực hiện theo mục A10. Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chi để lấy được những chứng từ và thông tin theo muc A10.
Điều kiện EXW là gì? Tìm hiểu điều kiện EXW trong Incoterm 2010
Trong điều kiện EXW Incoterms 2010 cũng quy định rõ ràng về nghĩa vụ của người bán lẫn người mua.

Có thể bạn quan tâm: Vận chuyển Container đường sắtvận chuyển container lạnh

Những lưu ý khi sử dụng Dịch vụ EXW giao hàng tại xưởng

Khi sử dụng điều kiện EXW, bên bán và bên mua cần lưu ý những vấn đề quan trọng sau:

  • Khi người mua không thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các thủ tục xuất khẩu thì không nên sử dụng điều kiện này. Trường hợp này, tốt hơn cả là nên sử dụng điều kiện FCA (giao hàng cho người chuyên chở) với điều kiện người bán đồng ý bốc dỡ hàng hóa và chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan trong quá trình bốc hàng.
  • Các bên nên quy định rõ ràng về địa điểm tại nơi giao hàng chỉ định vì chi phí & rủi ro đến điểm đó sẽ do người bán chịu. Người mua chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điểm quy định (nếu có), tại nơi giao hàng chỉ định.
  • Nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm đi và chịu mọi rủi ro phát sinh trong quá trình bốc hàng mà không muốn chuyển sang điều kiện khác thì phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán nghĩa vụ này.
Điều kiện EXW là gì? Tìm hiểu điều kiện EXW trong Incoterm 2010
Bên bán & bên mua cần phải có những lưu ý đặc biệt khi sử dụng điều kiện EXW.
  • Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc xếp hàng, mặc dù trên thực tế người bán có điều kiện hơn để thực hiện việc này. Nếu người bán xếp hàng thì người bán sẽ làm việc đó với rủi ro & chi phí do người mua chịu. Trường hợp người bán có điều kiện hơn trong việc xếp hàng thì sẽ xếp hàng, chịu mọi rủi ro & chi phí sẽ thích hợp hơn.
  • Trong việc cung cấp thông tin cho người bán liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, người mua có nghĩa vụ rất hạn chế nhưng người bán có thể cần một số thông tin, chẳng hạn để tính thuế hoặc báo cáo.
  • Một người mua mua từ một người bán theo điều kiện EXW để xuất khẩu cần biết rằng, người bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu để thực hiện xuất khẩu chứ người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục hải quan. Do đó, người mua không nên sử dụng điều kiện EXW Incoterms 2010 nếu họ không thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

Ratraco Solutions vừa lý giải một cách cặn kẽ, chi tiết nhất về khái niệm điều kiện EXW Incoterms 2010 là gì, có vai trò quan trọng như thế nào và mang lại lợi ích thiết thực ra sao cho người bán & người mua. Sau khi tìm đọc bài chia sẻ kiến thức chuẩn nhất về EXW, cá nhân bên bán, bên mua hay những đối tượng liên quan khác có thể dựa vào đó để áp dụng một cách hiệu quả, nắm vững vài điều cần lưu ý để quá trình giao nhận hàng hóa luôn diễn ra thuận lợi.

Điều kiện EXW cũng tương tự như các điều kiện thông dụng khác trong Incoterms, bạn chỉ cần hiểu hết định nghĩa, cách sử dụng nó hợp lý là sẽ cảm thấy an tâm tuyệt đối dù là chọn phương thức vận tải đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không,… Bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các điều kiện khác trong Incoterms 2010, hãy tiếp tục theo dõi những tin bài mà RatracoSolutions Logistics tổng hợp, cập nhật tiếp theo nhé!

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

  • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

  • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
  • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ