5 lưu ý trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà bạn nên biết

Khi giao kết Hợp đồng vận chuyển, các bên cần lưu tâm đến các điều khoản có trong hợp đồng để tránh xảy ra những vướng mắc, tranh chấp không đáng có. Song không phải cá nhân hay Doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng hàng hóa nào cũng nắm rõ từng vấn đề quan trọng liên quan tới quyền lợi cũng như cam kết chính xác về tiến độ giao nhận hàng. Vậy nên, trong bài chia sẻ này, Ratraco Solutions sẽ nêu bật các lưu ý trong hợp động vận chuyển để những đối tượng liên quan có thể theo dõi, từ đó hiểu rõ trách nhiệm – nghĩa vụ của mình khi thực hiện quá trình chuyển gửi hàng đường xa.

Tại sao phải có Hợp động vận tải hàng hóa?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên (Bên vận chuyển) có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng cho người có quyền nhận; còn bên kia (Bên thuê vận chuyển) có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển và các khoản phụ phí khác cho bên vận chuyển. Dưới đây là những lý do phải ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa, dù là chọn phương thức vận tải nào:

 • Thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị cho thuê: Với những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, lâu dài luôn có hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Vì đây chính là cơ sở pháp lý để hai bên đều có trách nhiệm trong việc chuyển hàng, đặc biệt là phía đơn vị cho thuê vận tải;
 • Giá cả được thống nhất từ đầu: Trong Hợp đồng vận tải hàng không thể thiếu điều khoản thống nhất về giá giữa hai bên. Chi phí vận chuyển là vấn đề khách hàng quan tâm hàng đầu, do đó hãy thống nhất rõ ràng từ đầu giữa hai bên;
 • Bảo vệ quyền lợi cho người đi thuê: Trong mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa sẽ có các quyền lợi và trách nhiệm của  bên thuê và đi thuê, đặc biệt là nơi cung cấp dịch vụ. Hợp đồng là cơ sở để khách hàng bảo vệ, đòi hỏi quyền lợi;
5 lưu ý trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà bạn nên biết
Dù chọn phương thức vận tải nào thì hợp đồng vận chuyển hàng hóa là căn cứ để đảm bảo quyền lợi cho các chủ hàng, DN.
 • Thời gian và địa điểm giao hàng chính xác: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm giao hàng. Do vậy, bạn sẽ không phải lo hàng vận chuyển chậm, không đúng người, đúng địa chỉ cần giao. Tuy nhiên khách hàng cần bố trí người nhận đúng địa điểm như đã thoả thuận;
 • Hàng hóa được đảm bảo an toàn: Ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa đồng nghĩa với việc hàng hóa của bạn sẽ được đơn vị cho thuê đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển. Nếu không may xảy ra hư hỏng, mất hàng thì đơn vị cho thuê sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm và đền bù bằng 100% giá trị số hàng đó.

5 lưu ý trong hợp đồng vận tải hàng hóa bạn cần biết

Dưới đây là 5 điều bạn cần lưu ý trong hợp động vận chuyển hàng hóa đường xa:

1. Về hình thức giao kết hợp đồng

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

2. Tên gọi hợp đồng

Hiện tại, Pháp luật không có quy định cụ thể về việc đặt tên Hợp đồng. Thực tế, tên gọi Hợp đồng vận chuyển thường được đặt tên như sau: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa, Hợp đồng vận chuyển + tên hàng hóa cụ thể…Việc đặt tên gọi của hợp đồng không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng.

3. Chủ thể ký kết hợp đồng

Chủ thể mỗi bên của Hợp đồng có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người trực tiếp ký kết hợp đồng là cá nhân (đối với trường hợp một bên của hợp đồng là cá nhân), người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (đối với trường hợp một bên của Hợp đồng là tổ chức). Khi không có điều kiện tự mình ký kết hợp đồng thì các cá nhân này có thể ủy quyền cho người khác ký thay. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

4. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng

Thông thường trong một Hợp đồng mua bán hàng hóa thường có các nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng vận chuyển: Điều khoản cần nêu rõ các đặc điểm cơ bản của hàng hóa vận chuyển, mô tả cụ thể hàng hóa, quy cách đóng gói tại thời điểm giao nhận. Đây là điều khoản quan trọng, xác định chất lượng, quy cách sản phẩm, hàng hóa trước và sau khi vận chuyển, là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra tranh chấp.
 • Giao tài sản cho bên vận chuyển: Theo Quy định tại Điều 537 Bộ luật Dân sự 2005: “Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thoả thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

Do đó, các bên trong hợp đồng cần quy định rõ thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa:

 • Cước phí vận chuyển, thời điểm và phương thức thanh toán:

+ Cước phí vận chuyển: Mức cước phí vận chuyển do các bên thoả thuận trừ trường hợp pháp luật có quy định về mức cước phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó. Các bên cũng cần lưu ý cước phí vận chuyển đã bao gồm chi phí bốc dỡ hay chưa;

+ Thời điểm thanh toán: Thanh toán một lần hay theo đợt, ngày giờ và tiến trình cụ thể. Theo quy định của Điều 538 Bộ luật Dân sự 2005, bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

+ Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hay qua ngân hàng hay phương thức cụ thể khác.

 • Trả tài sản cho bên nhận tài sản:

+ Thời gian: Ngày giờ cụ thể;

+ Địa điểm: Nơi giao nhận cụ thể (số nhà, đường phố, thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên – Trong hợp đồng cần quy định rõ:

+ Quyền và nghĩa vụ của bên giao hàng hóa;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển hàng hóa;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên nhận hàng hóa.

 • Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

+ Phạt vi phạm: có áp dụng chế tài này không, nếu có thì khi nào thì áp dụng, mức phạt vi phạm là bao nhiêu. Về mức phạt hiện Bộ luật dân sự 2005 cho các bên tự thỏa thuận, còn Luật thương mại 2005 thì cho các bên tự thỏa thuận nhưng giới hạn phạm vi (không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị  vi phạm).

5 lưu ý trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà bạn nên biết
Khi ký hợp đồng vận chuyển, các bên liên quan cần nắm rõ vài lưu ý quan trọng để hạn chế tranh chấp không đáng có về sau.

Do đó, tùy từng quan hệ cụ thể mà chúng ta sẽ chọn luật áp dụng và đưa ra mức phạt vi phạm Hợp đồng hợp lý:

+ Bồi thường thiệt hại: Có áp dụng chế tài này không, nếu có thì khi nào áp dụng, mức bồi thường như nào. Mức bồi thường hiện tại theo quy định thì do các bên thỏa thuận, căn cứ trên hành vi vi phạm, mức độ thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại;

+ Các bên cần lưu ý rằng, điều khoản về bồi thường thiệt hại vẫn được áp dụng theo quy định của pháp luật, bất kể các bên có quy định cụ thể trong hợp đồng hay không. Ngược lại, điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng chỉ được áp dụng khi các bên có quy định cụ thể trong hợp đồng;

+ Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (Điều 301 Luật Thương mại 2005).

5. Thời điểm có Hiệu lực của hợp đồng

Khi hợp đồng được giao kết hợp pháp thì có hiệu lực từ thời điểm các bên giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác đối với từng quan hệ cụ thể.

Ratraco Solutions nhận vận tải hàng hóa bằng Container có ký kết hợp đồng CHUYÊN NGHIỆP AN TOÀN UY TÍN CAO

Ratraco Solutions nhận chuyển gửi hàng số lượng lớn từ tỉnh thành này sang tỉnh thành khác, từ Việt Nam xuất hàng đang thị trường nước ngoài với những cam kết về bảo hiểm (nhất là kiện hàng giá trị cao), hợp đồng đầy đủ, chi tiết phù hợp với yêu cầu từ phía chủ hàng, Doanh nghiệp. Do đó, quý vị có thể hoàn toàn an tâm về tính an toàn cho hàng hóa của mình đến địa điểm giao nhận đã ấn định từ trước. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi sẽ triển khai kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường biển,…nhằm gia tăng tiện ích cho người gửi, người nhận.

Công ty có trang bị sẵn các loại phương tiện xe tải nhỏ 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3.5 tấn đến xe tải lớn 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn và 23 tấn,…Xe Container bách hóa, Container hàng rời, Container 10 feet, Container 20 feet, Container 40 feet, Container 45 feet,…Ngoài ra còn có máy móc phục vụ quá trình nâng đỡ hàng như máy cẩu, thiết bị nâng đỡ khác, xe nâng. Các phương tiện đều được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên để bảo đảm an toàn xuyên suốt hành trình gửi hàng.

5 lưu ý trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà bạn nên biết
Ratraco Solutions là một trong những Đơn vị vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường biển,…chất lượng, an toàn, uy tín hàng đầu hiện nay.

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi diện tích kho chứa hàng khá rộng rãi, sạch sẽ, thông thoáng, không bị ảnh hưởng bởi môi trường mưa/nắng. Đặc biệt, Dịch vụ giao hàng tận nơi của chúng tôi khá tiện ích cho các cửa hàng kinh doanh cũng như các Doanh nghiệp sản xuất lớn, nhỏ. Nhờ đó có thể kết nối với khách hàng của mình một cách thuận tiện nhất.

Qua thời gian dài hoạt động, hiện chúng tôi đã chứng tỏ được sự trưởng thành của mình bằng khả năng cung cấp Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi nội địa hay quốc tế đều rất hoàn hảo và chuyên nghiệp. Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo đánh giá thành công của một Doanh nghiệp kinh doanh trong Ngành vận tải, Logistics.

Những loại hàng hóa chúng tôi thường nhận chuyển đi liên tỉnh

* Các loại hàng thường:

 • Hàng sản xuất, tiêu dùng, mỹ phẩm;
 • Hàng nội thất nhà ở, công trình;
 • Hàng quảng cáo, thủ công mỹ nghệ;
 • Mặt hàng vải, quần áo, giày da;
 • Các mặt hàng bao xe cồng kềnh với tải trọng lớn;
 • Các sản phẩm công nghiệp, cơ khí;
 • Hàng hóa chất các loại;
 • Hàng bao xe, cồng kềnh, tải trọng lớn;
 • Hàng sản xuất, tiêu dùng, mỹ phẩm;
 • Mặt hàng phụ tùng ô tô, xe máy;
 • Các mặt hàng giấy bao bì, Carton;
 • Hàng dễ vỡ, dễ hư hỏng;
 • Gửi hàng ghép, hàng rời, nhỏ lẻ…và nhiều mặt hàng khác (trừ hàng cấm).

* Các loại hàng lạnh, đông lạnh:

 • Các loại thịt, chế phẩm từ thịt – tươi sống hoặc đông lạnh;
 • Các loại trái cây, hỏa quả – chưa chế biến hoặc đã chế biến;
 • Các loại thực phẩm, thủy hải sản tươi sống;
 • Các loại nước, dung dịch đặc biệt;
 • Vacxin, thuốc y tế, mẫu thử;
 • Đồ thủy hải sản tươi sống: Tôm, cua, cá, nghêu, sò, ốc, hến, thủy hải sản khác;
 • Hàng hóa nông sản: Hoa tươi, trái cây, rau, củ, quả, nông sản khác;
 • Các sản phẩm chế biến từ sữa: Sữa tươi, sữa chua, váng sữa, kem sữa;
 • Các sản phẩm từ thịt: Thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm khác,…

Chúng tôi nhận giao hàng tận nơi tại các tỉnh thành

 • Tại Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh,…;
 • Tại Miền Trung: Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,…;
 • Tại Miền Nam: TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ,…;
 • Tại khu vực Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Buôn Mê Thuột,…

Quy trình vận tải hàng hóa bằng Container đường sắt Ratraco Solutions

 • Bước 1: Liên hệ Hotline/Email cung cấp thông tin cần gửi hàng ghép, hàng lẻ đi liên tỉnh, Bắc Nam;
 • Bước 2: Bộ phận kinh doanh điều phối nhân viên tiến hành khảo sát số lượng, trọng lượng, loại hàng cần giao tận nơi;
 • Bước 3: Thống nhất giá cả, ký hợp đồng, lên phương án tối ưu chuyển gửi hàng đi Bắc Nam bằng Container;
 • Bước 4: Hàng hóa nhận tại kho Ratraco Solutions hoặc nhận tận nơi theo yêu cầu, sau đó được bốc xếp lên Container chuyên dụng dành cho chuyển hàng số lượng lớn để trung chuyển đến ga tàu;
 • Bước 5: Hàng hóa đi từ Ga đến Ga và Ratraco Solutions vận chuyển hàng từ ga dỡ tới kho nhận hàng;
 • Bước 6: Giao hàng tại kho hoặc điều xe trung chuyển tận nơi theo yêu cầu và tiến hành thanh toán;
 • Bước 7: Xác nhận việc vận chuyển Container tuyến Bắc Nam thành công và kết thúc hợp đồng.

Tóm lại, việc vận chuyển hàng hóa dù được thực hiện trong nước hay ngoài nước đều cần có hợp đồng giao nhận. Việc bên thuê vận chuyển và Đơn vị vận tải ký kết hợp đồng sẽ là “bằng chứng” xác thực mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Và việc ghi nhớ một số điều lưu ý trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân, Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa nói chung. Liên hệ Hotline RatracoSolutions Logistics để nhận báo giá sớm nhất khi bạn có nhu cầu gửi hàng đi liên tỉnh hay xuất sang nước ngoài.

Liên hệ Vận tải container Nam <–> Bắc

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Miền Nam

TP.HCM Bình Dương Đồng Nai
Mr Lưu Toàn: 0909 876 247 Ms Quyên: 0901 411 247 Ms Hoa: 0938 790 247
Ms Quyên: 0901 411 247 Mr Lưu Toàn: 0909 876 247 Mr Lưu Toàn: 0909 876 247
Ms Tâm: 0902 486 247   Ms Tâm: 0902 486 247

Miền Trung

Bình Định Đà Nẵng Nghệ An
Ms Quyên: 0901 411 247 Mr Miền: 0909 199 247 Ms Mỹ Linh: 0901 100 247
Ms Hoa: 0938 790 247 Mr Ý: 0906 354 247 Ms Tâm: 0902 486 247
Ms Tâm: 0902 486 247 Ms Tâm: 0902 486 247  

Miền Bắc

#Hà Nội

Ms Tâm: 0902 486 247

Ms Mỹ Linh: 0901 100 247

Quốc Tế

#Trung Quốc

Ms Hưởng: 0909 949 247

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0965131131ZaloMessengertoannguyen@ratracosolutions.comBản đồ
Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ