Lưu trữ thẻ: bill surrendered là gì

Bill Surrendered là gì? Khi nào vận đơn này được sử dụng? 5 (2)

Bill Surrendered là gì? Khi nào vận đơn này được sử dụng?

Trong vận tải đường biển, Surrendered bill là vận đơn khá quan trọng bởi nó chính là cơ sở để người nhận hàng lấy được hàng từ Công ty vận chuyển. Surrendered B/L phát sinh khi đã phát hành vận đơn B/L gốc (Original) cho shipper và hình thức này chỉ áp dụng cho vận […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ