Tag Archives: chứng từ xuất nhập khẩu

Những loại chứng từ xuất nhập khẩu không bắt buộc A-Z 5 (1)

Những loại chứng từ xuất nhập khẩu không bắt buộc A-Z

Nền kinh tế phát triển cùng với hoạt động trao đổi hàng hóa không dừng ở việc vận tải hàng nội địa mà nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa quốc tế ngày nay cũng phát triển khá mạnh mẽ. Hoạt động Thương mại Quốc tế giữa các quốc gia yêu cầu các Nhà […]

Tổng hợp các loại chứng từ xuất nhập khẩu bắt buộc hiện nay 5 (2)

Tổng hợp các loại chứng từ xuất nhập khẩu bắt buộc hiện nay

Để xuất/nhập khẩu mặt hàng nào đó thì bộ chứng từ trong xuất nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng. Bộ chứng từ này bao gồm những gì? Đây là thắc mắc chung của không ít cá nhân, Doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia vào việc trao đổi hàng hóa với đối tác/bạn […]