Tag Archives: điều kiện CFR

CFR là gì? Tìm hiểu điều kiện CFR trong giao nhận hàng hóa 4.8 (13)

CFR là gì? Tìm hiểu điều kiện CFR trong giao nhận hàng hóa

Theo những quy định mới nhất trong Incoterms 2020, người bán và người mua có nghĩa vụ chung được đặt ra như thế nào về điều kiện CFR? CFR là điều kiện gì, đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình chuyển giao hàng hóa tại cảng biển theo chỉ định? Mọi […]