Lưu trữ thẻ: đường sắt Việt Nam

Tuyến đường sắt dài nhất nước ta và trên thế giới hiện nay

Tuyến đường sắt dài nhất nước ta và trên thế giới hiện nay

Các tuyến đường sắt dài nhất nước ta là đường sắt Bắc Nam và trên thế giới là tuyến đường sắt Mỹ, Trung, Nga, Đức, Canada,…với hành trình trải dài xuyên suốt.

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ