Lưu trữ thẻ: giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa

Khi nào cần kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong vận chuyển? 5 (1)

Khi nào cần kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong vận chuyển?

Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa là giấy tờ cần kèm theo trong mỗi chuyến hàng khi vận chuyển. Không những giúp chứng thực nguồn gốc của lô hàng mà giấy tờ này còn là căn cứ để chứng minh chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, không phải đơn hàng nào khi chuyển […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ