Lưu trữ thẻ: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2024 như thế nào?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2022 như thế nào?

Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, sự tồn tại của Hợp đồng thương mại quốc tế trong đó có Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cũng không còn xa lạ. Song lại không có một quy định nào xác định cụ thể khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ