Tag Archives: hợp đồng vận chuyển đường biển

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 3 (2)

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Khi nền kinh tế mua bán hàng hóa ngày càng phát triển thì việc vận chuyển cũng được thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có hình thức vận chuyển hàng hóa qua đường biển. Và hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển là một trong những loại hợp đồng […]