Tag Archives: kho CFS

Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan 5 (1)

Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan

Nhiều Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa hiện nay muốn tìm hiểu về mô hình, vai trò, cách thức hoạt động của loại kho CFS nhưng chưa biết cụ thể thế nào thì được gọi là kho CFS? Nó khác gì so với kho ngoại quan? Loại hàng […]