Tag Archives: phân loại hàng hóa

Những quy tắc phân loại hàng hóa khi vận chuyển bằng đường sắt 0 (0)

Những quy tắc phân loại hàng hóa khi vận chuyển bằng đường sắt

Cũng như các loại hình vận chuyển, vận chuyển hàng bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không, vận chuyển bằng đường sắt cũng cần phải tuân thủ đúng theo những quy tắc phân loại hàng hóa một cách chuẩn mực và đúng quy định, có như vậy thì mới bảo đảm quá trình luân […]