Tag Archives: quản trị logistics và vận tải đa phương thức

Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức là gì? 5 (1)

Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức là gì?

Hiện nay, mỗi phương thức vận tải sẽ có những thế mạnh khác nhau. Vận tải đa phương thức, tiếng Anh là “Multimodal Transport” là hình thức vận tải ảnh hưởng trực tiếp quá trình vận chuyển hàng hóa. Còn Quản trị Logistics, tiếng Anh là “Logistics Management”, là việc lên kế hoạch, thực thi, […]