Lưu trữ thẻ: RCEP là gì

Hiệp định RCEP là gì? RCEP tác động gì tới kinh tế Việt Nam?

Hiệp định RCEP là gì? RCEP tác động gì tới kinh tế Việt Nam?

Hiệp định RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực) đóng vai trò và có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể là một trong các quốc gia nhận nhiều lợi ích từ RCEP khi có các mặt hàng […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ