Lưu trữ thẻ: thủ tục nhập khẩu cân điện tử

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử và thiết bị đo đạc chi tiết nhất

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử và thiết bị đo đạc chi tiết nhất

Cân điện tử hay các thiết bị đo đạc, đo lường là những mặt hàng được Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu phải làm đăng ký kiểm duyệt. Do quy trình khá phức tạp nên các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu loại hàng này nên sử dụng Dịch vụ hải quan trọn gói. […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ