Lưu trữ thẻ: thuật ngữ vận tải biển

Tìm hiểu những thuật ngữ thông dụng trong vận tải đường biển

Tìm hiểu những thuật ngữ thông dụng trong vận tải đường biển

Không ít các doanh nghiệp, chủ hàng tại Việt Nam hiện nay đã lựa chọn phương thức vận tải đường biển như một giải pháp hoàn hảo để vừa tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu tải hàng số lượng lớn, đồng thời cũng hạn chế xuống mức thấp nhất những sự cố như […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ