Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng nguy hiểm đường biển

Pháp lý vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển là gì?

Pháp lý vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển là gì?

Hàng hóa nguy hiểm là mặt hàng có tính chất đặc thù riêng, nếu quá trình vận chuyển sai xót sẽ gây hậu quả khó lường, cho dù đó là phương thức vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. Song không phải các Doanh nghiệp, Tổ chức, Nhà vận chuyển […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ