Lưu trữ thẻ: vận chuyển hàng nguy hiểm đường hàng không

Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không thế nào?

Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không thế nào?

Được biết, việc vận chuyển hàng nguy hiểm đòi hỏi phải tuân thủ các Quy định nghiêm ngặt của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) do chúng đều là những chất/hợp chất, vật liệu có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chuyến bay và hành khách trên chuyến bay. […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ