Tag Archives: vận chuyển Hồ tiêu Đắk Lắk đi các tỉnh phía Bắc

Bảng giá cước vận chuyển Hồ tiêu Đắk Lắk đi các tỉnh phía Bắc 5 (1)

Bảng giá cước vận chuyển Hồ tiêu Đắk Lắk đi các tỉnh phía Bắc

Cùng với các cây nông sản chủ lực như ca cao, cà phê, cây ăn trái,…cây hồ tiêu có ý nghĩa kinh tế lớn đã, đang và sẽ góp phần đáng kể vào đà tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung, kinh tế của tỉnh Đắk Lắk cũng như 5 tỉnh Tây Nguyên nói […]