Tag Archives: vận đơn đường sắt

Tìm hiểu chi tiết vận đơn đường sắt (Railway Bill) là gì? 5 (5)

Tìm hiểu chi tiết vận đơn đường sắt (Railway Bill) là gì?

Thông thường khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, phía nhà vận chuyển sẽ cung cấp cho người gởi hàng một chứng từ vận tải quan trọng, được gọi chung là vận đơn đường sắt (Railway Bill) song không phải ai cũng hiểu hết về khái niệm, về các quy định, […]