Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan

Nhiều Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa hiện nay muốn tìm hiểu về mô hình, vai trò, cách thức hoạt động của loại kho CFS nhưng chưa biết cụ thể thế nào thì được gọi là kho CFS? Nó khác gì so với kho ngoại quan? Loại hàng hóa nào được lưu giữ trong kho này?

Thông qua bài chia sẻ sau, RatracoSolutions Logistics chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm cần thiết nhằm hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu dễ dàng lựa chọn được một dạng kho phù hợp với chủng loại hàng hóa mà mình hiện có.

Kho CFS là gì?

Kho CFS là gì? Kho CFS hiểu một cách thông dụng là một hệ thống kho, bãi được sử dụng để thu gom, chia tách hàng lẻ – hàng LCL (Less than Container load).

Cụ thể, mỗi một chuyến hàng chuẩn bị xuất/nhập khẩu thường được vận chuyển bằng Container nhưng không phải lúc nào tất cả các Container cũng ở trạng thái đầy, hoặc có nhiều người chuyển hàng nhưng số lượng nhỏ lẻ không thể lấp đầy Container. Lúc này, công việc trong kho CFS sẽ giúp chia tách hoặc gom hàng của nhiều chủ hàng trong cùng một Container.

Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan
Kho CFS được sử dụng để thu gom, chia tách hàng lẻ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Việc lưu giữ hàng hóa trong kho này vừa giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, cũng vừa là biện pháp vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Tóm lại, bạn có thể hình dung việc này giống như quá trình gửi chành xe ở nước ta.

Kho CFS nhận lưu giữ những loại hàng hóa nào?

Về cơ bản, các loại hàng hóa mà kho CFS nhận lưu giữ tương đối đa dạng nhưng trong đó không được phép lưu giữ những mặt hàng nhái, hàng giả, hàng cấm và các mặt hàng không phù hợp với tiêu chí mà Pháp luật Việt Nam đề ra. Kho CFS có thể lưu giữ những mặt hàng như:

 • Hàng xuất, nhập khẩu chưa làm Thủ tục hải quan
 • Hàng xuất, nhập khẩu đã làm Thủ tục hải quan và được kiểm tra cụ thể.

So sánh sự khác nhau giữa kho CFS và kho ngoại quan là gì?

Những đặc điểm về sự khác nhau giữa kho ngoại quan và kho CFS được chỉ rõ chi tiết trong bảng sau:

KHO NGOẠI QUAN

KHO CFS

Định nghĩa: Kho ngoại quan là gì? Đây là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Định nghĩa: Địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.

 

Thủ tục hải quan:

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp.

Thủ tục hải quan:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lưu giữ trong địa điểm thu gom hàng lẻ quá thời hạn theo quy định tại Khoảnh Điều 61 Luật Hải quan, nếu hàng hóa không được đưa ra khỏi địa điểm thu gom hàng lẻ thì xử lý theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.

2. Địa điểm thư gom hàng lẻ, hàng hóa lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ và các hoạt động, dịch vụ thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến địa điểm thu gom hàng lẻ nằm ngoài cửa khẩu và ngược lại hoặc hàng hóa vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Hải quan.

 

Thẩm quyền cấp phép: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Thẩm quyền cấp phép: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Các Dịch vụ được thực hiện:

 • Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.
 • Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.
 • Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.
 • Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa.
Các Dịch vụ được thực hiện:

 • Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu.
 • Hàng quá cảnh, hàng trung chuyển được đưa vào các địa điểm thu gom hàng lẻ trong cảng để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
 • Chia tách các lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba.
 • Chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa trong thời gian lưu giữ.
Thuận lợi:

1. Hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu;

2. Doanh nghiệp làm Dịch vụ kho ngoại quan dễ bố trí sắp xếp hàng khoa học qua đó giảm được chi phí và thời gian, doanh nghiệp gửi hàng tại kho ngoại quan cũng dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa của mình đang gửi tại kho.

 

Thuận lợi:

1.Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lô hàng lẻ, muốn bán cho nhiều khách hàng tại cùng một nước đến thì CFS là nơi giúp các doanh nghiệp thu gom hàng lẻ thành một lô lớn đóng đầy container để làm thủ tục xuất khẩu, sẽ tiết kiệm được chi phí.

2. Là nơi nhiều chủ hàng nhập khẩu cùng khai thác chung một vận đơn vận tải hàng nhập khẩu sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển, thuận tiện làm thủ tục nhập khẩu.

Khó khăn:

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

3. Vận chuyển hàng hóa bằng container từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp.

Khó khăn:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lưu giữ trong địa điểm thu gom hàng lẻ quá thời hạn theo quy định tại Khoảnh Điều 61 Luật Hải quan, nếu hàng hóa không được đưa ra khỏi địa điểm thu gom hàng lẻ thì xử lý theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.

2. Địa điểm thư gom hàng lẻ, hàng hóa lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ và các hoạt động, dịch vụ thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến địa điểm thu gom hàng lẻ nằm ngoài cửa khẩu và ngược lại hoặc hàng hóa vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

 

Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan
Kho CFS và kho ngoại quan với những thuận lợi và khó khăn riêng biệt mà Doanh nghiệp cần biết.

Quy trình các bước khai thác hàng xuất khẩu tại kho CFS

Dưới đây là 7 bước quy trình khai thác hàng hóa xuất tại kho CFS:

 • Bước 1: Xác nhận đặt hàng (Booking)
 • Bước 2: Tiến hành liên hệ với chủ hàng về khoảng thời gian hàng về kho CFS để chuẩn bị tâm thế cho việc nhận hàng tại kho và tiến hành khai thác số lượng hàng lẻ LCL của chủ hàng
 • Bước 3: Giao hàng hóa
 • Bước 4: Đóng hàng hóa
 • Bước 5: CFS chuẩn bị vỏ Container rỗng để đóng hàng
 • Bước 6: Cơ quan Hải quan kiểm hóa
 • Bước 7: Tiến hành giám sát.
Kho CFS là gì? So sánh những đặc điểm giữa kho CFS và kho ngoại quan
Quy trình khai thác hàng hóa tại kho CFS được thực hiện theo quy cách giám sát nghiêm ngặt, cẩn trọng.

Như vậy là những kiến thức, thông tin, đặc điểm liên quan đến mô hình kho CFS trong xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung đã được RatracoSolutions Logistics chia sẻ đầy đủ, chi tiết nhất. Các đơn vị kinh doanh hay tổ chức Doanh nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo, tìm đọc để hiểu rõ định nghĩa kho CFS là gì, hoạt động ra sao, chuyên lưu trữ loại hàng hóa như thế nào, từ đó có kế hoạch lựa chọn đúng đắn, phù hợp giữa kho ngoại quan với CFS.

…Và khi đơn vị bạn cần tư vấn thêm về các Dịch vụ cho thuê kho bãi AN TOÀN CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT để chất chứa, lưu trữ hàng hóa có tính chất đặc biệt với số lượng lớn, liên hệ ngay với Ratraco Solutions theo hotline bên dưới để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0965131131ZaloMessengertoannguyen@ratracosolutions.comBản đồ
Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ