Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2024 như thế nào?

Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, sự tồn tại của Hợp đồng thương mại quốc tế trong đó có Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cũng không còn xa lạ. Song lại không có một quy định nào xác định cụ thể khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì. Bởi thế cho nên, Đơn vị vận tải Container Ratraco Solutions sẽ chia sẻ chi tiết nhất về mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế, những đặc điểm cơ bản của bản hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu này và thông qua đây, Quý khách hàng sẽ có thêm sự lựa chọn về một Nhà vận chuyển hàng xuất khẩu, nhập khẩu chất lượng, uy tín, tận tâm tận lực, có nhiều kinh nghiệm làm giấy tờ – thủ tục hành chính tại 2 đầu (gom hàng – giao nhận),…

Khái niệm và đặc điểm của Hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng mua bán quốc tế hay còn gọi là Hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu hay Hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thỏa thuận giữa các bên đương sự có trụ sở kinh doanh tại các quốc gia khác nhau, mà theo đó một bên được gọi là bên xuất khẩu (bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên được gọi là bên nhập khẩu (bên mua) một tài sản nhất định gọi là hàng hóa, và bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.

Hợp đồng thương mại quốc tế có các đặc điểm cơ bản sau:

 • Chủ thể của quan hệ hợp đồng TMQT có trụ sở thương mại tại các nước khác nhau hay hoặc có nơi cư trú khác nhau – Đây là đặc điểm quan trọng nhất của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa được di chuyển từ khu vực pháp lý này đến khu vực pháp lý khác. Thông thường đối tượng của hợp đồng TMQT là hàng hóa chuyển qua biên giới của quốc gia, tuy nhiên, nhiều trường hợp hàng hóa không cần qua biên giới quốc gia vẫn được xem là hoạt động mua bán quốc tế như hàng hóa đưa ra, đưa vào khu phi thuế quan, kho bảo thuế, kho ngoại quan;
 • Đồng tiền thanh toán: là ngoại tệ đối với một hoặc cả hai bên;
 • Nguồn luật điều chỉnh: Đa dạng, phức tạp, chịu sự chi phối của nhiều hệ thống luật khác nhau như: Điều ước thương mại quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, án lệ, tiền lệ, luật quốc gia,…
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2023 như thế nào?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế còn gọi là Hợp đồng mua bán ngoại thương, thường sử dụng trong các giao dịch mua bán hàng vượt qua biên giới hoặc lãnh thổ một nước.

Điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 • Chủ thể của hợp đồng: bên mua và bên bán phải có đủ tư cách pháp lý;
 • Đối tượng của hợp đồng là hàng hoá được phép mua bán theo quy định của pháp luật;
 • Nội dung của hợp đồng phải bao gồm các điều khoản chủ yếu mà pháp luật quy định. Thông thường các điều khoản chủ yếu của hợp đồng bao gồm: Tên hàng, số lượng, chất lượng/phẩm chất, giá cả, phương thức thanh toán, giao hàng;
 • Hình thức của hợp đồng: bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cập nhật mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Các bên trong hợp đồng;
 • Định nghĩa;
 • Phạm vi hợp đồng;
 • Giá trị hợp đồng;
 • Điều kiện giao hàng;
 • Phương thức thanh toán;
 • Thuê tàu;
 • Bảo hiểm và bảo hành;
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Chấm dứt hợp đồng;
 • Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại;
 • Trường hợp bất khả kháng;
 • Sửa đổi hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Luật điều chỉnh hợp đồng;
 • Không chuyển nhượng;
 • Quy định chung.

Dưới đây là Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cập nhật chi tiết mới nhất 2023 dành cho Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan:

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: …../…../HĐMB

–  Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… , Tại ……

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ..………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: ………………………………

Tài khoản số: ………………………Mở tại ngân hàng: …………………………

Đại diện theo pháp luật: …………… Chức vụ: .…………………

CMND/Thẻ CCCD số: ……… Nơi cấp: ……… Ngày cấp: ………

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký)

BÊN MUA (Bên B)

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ..………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: …………………………………

Tài khoản số: ………………………………… Mở tại ngân hàng: ………………………………

Đại diện theo pháp luật: ……… Chức vụ: .………………………

CMND/Thẻ CCCD số: ……… Nơi cấp: ……… Ngày cấp:………

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng ….. năm …….do … chức vụ …… ký).

* Lưu ý quan trọng: Không phải ai cũng có thể ký hợp đồng: Cần đảm bảo là các bên chủ thể hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện để tránh hợp đồng bị vô hiệu.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nội dung như sau:

Điều 1: Định nghĩa

Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu không có các quy định khác:

“Tài Liệu Liên Quan” là……

“Giá Trị Hợp Đồng” Là ….

“Bảng Giá” là ……

“Hàng Cung Cấp” bao gồm ….

* Tùy nội dung các bên thỏa thuận mà có thể có những thuật ngữ cần định nghĩa khác.

Điều 2: Phạm vi hợp đồng

Bên Bán sẽ cung cấp và giao vật tư thiết bị cho Bên Mua, bao gồm:…………….. như đã liệt kê ở Danh mục vật tư Hợp Đồng này (Phụ lục….) CIF…….. cảng theo INCOTERMS 2000.

 • Tên hàng;
 • Nhà sản xuất;
 • Nhà cung cấp;
 • Số lượng và số chế tạo hàng hóa;
 • Chất lượng;
 • Xuất xứ nguồn gốc;
 • Đóng gói;
 • Giá cả;
 • Mã hiệu.

* Lưu ý: Đối tượng của hợp đồng phải là những hàng hóa, dịch vụ được phép lưu thông trên thị trường. Một số hàng hoá, dịch vụ đòi hòi bên mua, bên bán phải có giấy phép kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 3: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là:……… ……….. (Bằng chữ……………. ), trong đó:

Giá trị (vật tư) thiết bị:….

Giá dịch vụ:….

Điều 4: Điều kiện giao hàng

Hai bên thỏa thuận về: thời gian giao nhận (nếu hàng hóa được giao nhận nhiều lần thì cần quy định thời gian cho từng lần); Địa điểm giao nhận (nếu hàng hóa được giao nhận nhiều lần thì cần quy định địa điểm cho từng lần); chi phí xếp dỡ; chi phí kiểm đếm

Bên cạnh đó, các bên có thể thỏa thuận thêm một số nội dung sau:

 • Cảng xếp hàng;
 • Cảng đích;
 • Giao hàng từng phần: Được phép;
 • Chuyển tải: Không được phép;
 • Thông báo trước khi giao hàng: Trong vòng …… ( ngày) trước ngày tầu rời Cảng xếp hàng theo dự kiến, Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau:…..;
 • Thông báo giao hàng: Trong vòng ……… ngày làm việc tính từ khi tầu dời cảng (được hiểu là ngày ký phát vận đơn), Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau:…..

Điều 5: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán: Các bên có thể lựa chọn áp dụng một trong các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản có thể áp dụng trong hợp đồng mua bán quốc tế là: Phương thức chuyển tiền (Remittance); Phương thức nhờ thu (Collection of payment): Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary credits).

Tiến độ thanh toán cụ thể như sau:………

Chứng từ phải xuất trình được trước khi thanh toán: …………

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2023 như thế nào?
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế áp dụng mới nhất thường được các Doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch trao đổi, XNK hàng các loại.

Điều 6: Thuê tàu

Bên bán cam kết rằng ký hợp đồng thuê tàu của các chủ tàu có uy tín trên thị trường, đối với tàu biển đủ tiêu chuẩn đi biển Quốc tế, tuổi tàu không quá…. Trong hợp đồng thuê tàu thể hiện rõ cước phí đã trả trước, chủ tàu (người chuyên chở) chịu mọi trách nhiệm về hàng hóa kể từ khi hàng được bốc qua lan can tàu.

Điều 7: Bảo hiểm và bảo hành

 • Bảo hiểm: Các bên thỏa thuận về công ty bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm, thời gian bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm….
 • Bảo hành: Các bên tự thỏa thuận về điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành, nội dung bảo hành đối với hàng hóa

Điều 8: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Trong vòng ……. ngày sau khi ký hợp đồng, Bên bán phải mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị là …….% tổng giá trị hợp đồng (tức là……………. )

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có giá trị đến …. ngày sau ngày kết thúc thời hạn bảo hành sẽ được trả cho bên bán sau khi hết hạn

Bảo lãnh sẽ được phát hành bởi một Ngân hàng được chấp nhận bởi người mua bằng một bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện theo mẫu được người mua chấp nhận.

Tất cả các chi phí phát sinh khi mở bảo lãnh đều do Bên Bán chịu và Bên Bán phải bồi thường và bảo đảm việc bồi thường cho Bên Mua khỏi những chi phí này.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Theo đó các bên có những trách nhiệm cơ bản sau:

Trách nhiệm của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Chịu chi phí bốc dỡ (nếu có) từ xe xuống khi bên bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thỏa thuận.

Trách nhiệm của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 • Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do bên bán cung cấp cho tới khi hàng hóa đến địa điểm giao nhận theo thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng theo thỏa thuận.

Điều 10: Chấm dứt hợp đồng

Hai bên thỏa thuận về các trường hợp chấm dứt hợp đồng ví dụ như:

 • Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.
 • Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

Điều 11: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

 • Hai bên thỏa thuận về các trường hợp vi phạm hợp đồng mà khi một bên vi phạm chịu một mức phạt theo thỏa thuận của hai bên. Các trường hợp vi phạm như bên bán không giao hàng đúng thời gian, số lượng,…bên mua không thực hiện đúng đủ nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ nhận hàng,…
 • Trong trường hợp một bên trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia trong quá trình mua bán thì bên gây thiệt hại phải bồi thường tương xứng với mức thiệt hại do mình gây ra.

Điều 12: Trường hợp bất khả kháng

 • Trong bất kỳ trường hợp nào ngoài sự kiểm soát của mỗi bên, làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện tất cả hoặc một phần hợp đồng của mỗi bên thì thời gian quy định thực hiện nghĩa vụ này sẽ được gia hạn dài ra bằng với khoảng thời gian do hậu quả của trường hợp bất khả kháng gây ra. Những sự kiện này bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh….
 • Trong trường hợp một trong hai bên hợp đồng không thể thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Bên nào gặp trường hợp bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết trong một khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra bất khả kháng. Nếu bất khả kháng được chính thức xác nhận kéo dài quá…tháng thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác

Điều 13: Sửa đổi hợp đồng

Bất kỳ một sự sửa đổi hay bổ sung hợp đồng sẽ chỉ có giá trị nếu như được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký vào văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản sửa đổi, bổ sung này sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng.Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ được sử dụng trong tất cả các giao dịch, thông tin liên lạc giữa hai bên.

Điều 14: Giải quyết tranh chấp

 • Mọi vấn đề khác biệt hay tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này hay các văn bản thỏa thuận có liên quan đến việc thực thi hợp đồng sẽ được giải quyết bằng sự nỗ lực hòa giải giữa các bên.
 • Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không có kết quả thì vụ việc được đưa ra Tòa án hoặc Trung tâm trọng tài quốc tế (VIAC) để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh do giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.
 • Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo các điều khoản của hợp đồng và các thỏa thuận khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, nếu không thì sẽ áp dụng luật định của Việt Nam mà không tham chiếu đến các luật khác.
 • Phán quyết của trọng tài sẽ được ghi bằng văn bản, là quyết định cuối cùng và sẽ ràng buộc trách nhiệm của cả hai bên.

Điều 15: Luật điều chỉnh hợp đồng

Luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 16: Không chuyển nhượng

Bên Bán không được phép chuyển nhượng một phần hay toàn bộ hợp đồng trực tiếp hay gián tiếp mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua. Trong trường hợp có sự đồng ý của hai bên, từng điểm, hay nhiều điểm, của hợp đồng sẽ được chuyển nhượng một cách hợp pháp, phần còn lại không thay đổi.

Điều 17: Quy định chung

 • Tất cả giao dịch, liên lạc giữa hai bên bao gồm thông báo, yêu cầu, thỏa thuận, chào hàng hay đề nghị sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất cả các bản vẽ, mô tả kỹ thuật, báo cáo hay các tài liệu khác sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh. Hợp đồng được lập bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, nếu có sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt làm chuẩn.
 • Hợp đồng giữa hai bên bao gồm các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng này và các phụ lục đính kèm theo.
 • Hợp đồng có hiệu lực từ ngày … tháng … năm….
 • Hợp đồng được lập thành … bản bằng Tiếng Việt và …. Bản bằng Tiếng Anh (hoặc tiếng khác). Mỗi bên giữ …. Bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trên đây là cơ bản nhất. Tuỳ vào loại hàng hóa, tư cách pháp lý của bên bán, bên mua, tuỳ vào mối quan hệ giữa bên bán và bên mua, tuỳ thuộc vào kết quả đàm phán thương lượng giữa hai bên mà các điều khoản hợp đồng phải sửa đổi phù hợp. Sửa đổi câu, chữ trong mẫu hợp đồng mua bán hàng quốc tế cần rất thận trọng vì nó có thể đưa đến những hậu quả pháp lý rất khác nhau.

>>Xem thêm: Thủ tục xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài

RatracoSolutions Logistics nhận chuyển gửi, xuất khẩu hàng hóa bằng Container đường sắt liên vận Quốc tế Á – Âu NHANH CHÓNG, CHUẨN XÁC, GIÁ CẠNH TRANH NHẤT 2023

Đơn vị vận chuyển container đường sắt RATRACO SOLUTIONS chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp vận tải hàng số lượng lớn đi Trong nước và Quốc tế với những cam kết chắc chắn về tính an toàn, chuyên nghiệp trong từng khâu, giao nhận tận nơi chính xác cùng sự hỗ trợ đắc lực từ nhân lực tới vật lực. Tất cả các đơn hàng xuất khẩu sang các nước đều được đội ngũ nhân viên chuyên trách từng bộ phận hỗ trợ nhiệt tình, có kiến thức chuyên sâu về luật XNK giúp khách hàng xử lý một cách “Nhanh chóng – Gọn lẹ – Dễ dàng – Hiệu quả” nhất.

Ratraco cũng có sẵn hệ thống kho bãi rộng rãi tại 2 đầu giao nhận, giúp nâng cao khả năng lưu trữ hàng hóa và chủ động hơn về thời gian vận chuyển hàng sang thị trường các nước tiềm năng. Quý vị có thể hoàn toàn an tâm vì chúng tôi luôn có hệ thống mạng lưới dịch vụ giao hàng tận nơi trải rộng khắp và năng lực vận chuyển không hạn chế. Lưu ý, có thể các nhân tố khách quan sẽ ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển như đặc điểm hàng hóa, số lượng hàng hóa, địa điểm nhận và giao hàng, điều kiện thời tiết, tiến trình làm thủ tục ở Cơ quan hải quan,…Lúc này, chúng tôi sẽ thông báo cho chủ hàng được biết để chủ động hơn về kế hoạch giao thương.

Thêm nữa, nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng Liên vận, Công ty có trang bị sẵn các phương tiện Container 20 feet, Container 40HC, Container 40DC; Container 45FT, Container 45RF,…Các thùng Container chứa hàng đi xuất khẩu từ Ga Đông Anh, Ga Yên Viên (phía Bắc Việt Nam), Ga Sóng Thần (phía Nam Việt Nam) đến Châu Âu đều được sản xuất theo công nghệ mới nhất, đầu tư mới 100% đáp ứng yêu cầu bảo quản phù hợp cho từng mặt hàng khác nhau.

Nếu Quý khách hàng chưa biết phải khai báo cho hải quan làm thủ tục xuất khẩu như thế nào thì đơn vị sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho Doanh nghiệp bạn khi sử dụng Dịch vụ chuyển hàng đi Liên vận Quốc tế bằng đường sắt trọn gói tại đây. Chúng tôi biết rằng, Hợp đồng mua bán hàng quốc tế rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn là kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng nên sẽ cố gắng sử dụng những nhân lực có hiểu biết nhất định về vấn đề này để trực tiếp tư vấn, soạn sẵn Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế chuẩn nhất trước khi tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết đưa lô hàng vào nước nhập khẩu. Tin chắc bạn sẽ hoàn toàn với khoản chi phí bỏ ra cũng như giá trị dịch vụ nhận lại.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2023 như thế nào?
Ratraco Solutions hiện là một trong những Đơn vị vận chuyển hàng xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Mông Cổ, Kazakhstan, Bỉ, Hà Lan, Đức,…bằng đường sắt liên vận Quốc tế Á-Âu nhanh chuyên nghiệp nhất.

Đối tượng khách hàng chúng tôi muốn hướng đến

 • Đại lý giao nhận hàng Forwarding;
 • Đơn vị nhập hàng;
 • Đơn vị cung cấp hàng.

Các mặt hàng chúng tôi nhận vận chuyển đi Quốc tế

 • Vận chuyển Container lạnh hàng thủy hải sản tươi sống, đông lạnh các loại;
 • Vận chuyển hàng nông sản (Cà phê, sắn, cao su, hạt tiêu, rau củ quả,…);
 • Vận chuyển các loại thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, đóng gói;
 • Vận chuyển thực phẩm chức năng, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây;
 • Vận chuyển hành lý cá nhân, phụ kiện thời trang, quần áo, giày dép, da giày, túi xách, mũ nón,…;
 • Vận chuyển thư, thiệp cưới, hồ sơ, giấy tờ, chứng từ, hóa đơn, sách, các loại ấn phẩm;
 • Vận chuyển hàng nguyên container đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại thất số lượng lớn;
 • Vận chuyển đồ trang trí, tranh, ảnh, tượng Chúa, tượng Phật đủ kích thước;
 • Vận chuyển hạt nhựa và các sản phẩm về nhựa…;
 • Vận chuyển chén, bát, đồ gốm sứ,…;
 • Vận chuyển dầu thực phẩm;
 • Vận chuyển các loại máy móc, linh kiện điện tử, phụ tùng;
 • Vận chuyển số lượng lớn hàng dệt may, phụ liệu may mặc;
 • Vận chuyển vật liệu xây dựng, sắt thép phục vụ cho các dự án, công trình,…

Nhận gom hàng tận nơi tại các tỉnh thành Bắc Nam chuyển đi Quốc tế

 • Tại Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh,…;
 • Tại Miền Trung: Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,…;
 • Tại Miền Nam: TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ,…;
 • Khu vực Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Buôn Mê Thuột,…;
 • Hoặc từ các KCN lớn: Phước Đông, Đức Hòa III, Nhơn Hội Bình Định, Mỹ Phước 3, Tân Khai, Minh Hưng, Đồng Xoài, Tân Phú Trung, Hàm Kiệm, Bình Thuận, Bàu Xéo, Lộc An – Bình Sơn, Giang Điền, An Tây, Bỉm Sơn, Long Đức, Du Long, An Hòa; Long Hương, Tam Điệp II, Trâm Vàng, Cát Trinh, Mỹ Yên – Tân Bửu – Long Hiệp; Khánh Phú, Bá Thiện 2, Nhơn Hòa, Yên Phong II, Cộng Hoà, Đông Anh, Sóc Sơn; Ascendas – Protrade, ITAHAN, Ông Kèo, Long Khánh, Dầu Giây,…

Ưu điểm của Dịch vụ vận chuyển hàng đi xuất khẩu Quốc tế bằng container Ratraco

 • Lịch tàu chạy cố định, ít xê dịch giúp khách chủ động sắp xếp thời gian gửi hàng đi xuất khẩu;
 • Vận tải đường sắt Liên vận Quốc tế bao gồm nhiều bộ phận có sự liên kết chặt chẽ và ăn khớp với nhau;
 • Thông tin hàng hóa cũng như thông tin khách hàng cung cấp được bảo mật tuyệt đối;
 • Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam-Quốc tế rẻ cạnh tranh và ít biến động so với giá thị trường;
 • Phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu và cơ sở hạ tầng đường sắt chuyên dùng, riêng biệt;
 • Cont 20 feet, 40 feet, 45 feet,…đáp ứng nhu cầu chuyển gửi hàng đi nước ngoài nguyên Container;
 • Cập nhật chính sách và các yêu cầu mới của Cơ quan hải quan, Cơ quan thuế,…cho khách được biết;
 • Có Hợp đồng vận chuyển hàng xuất khẩu rõ ràng, hóa đơn VAT, giấy tờ biên nhận đầy đủ;
 • Năng lực vận chuyển hàng lớn và đa dạng hàng nông sản, tiêu dùng, sản xuất-kinh doanh,…đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;
 • Bộ phận Sales, CSKH tư vấn lịch trình; lợi ích; cước phí vận tải hàng bằng container đường sắt quốc tế Á – Âu,…;
 • Đảm bảo tiến độ thông quan lô hàng xuất khẩu sang các nước nhanh kịp thời, đúng quy định;
 • Đóng hàng theo các tiêu chuẩn xuất khẩu Quốc tế (hút chân không với các loại thực phẩm; bọc xốp cho hàng dễ vỡ; đóng thùng,…);
 • Có hệ thống kho bãi rộng lớn tại 2 đầu (đi và đến), hỗ trợ bốc xếp và nâng hạ từng kiện hàng/lô hàng;
 • Khách được theo dõi tình hình đơn hàng và lịch trình vận chuyển từ Việt Nam-Quốc tế trên toàn tuyến;
 • Chính sách hoàn tiền 100% nếu khách nhận thấy hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển;
 • Dịch vụ Door to Door, hàng hóa XNK chất lượng cao sẽ được chuyển tận tay người nhận;
 • Ratraco có nhiều hình thức giao nhận hàng tại ga đích đến để khách hàng dễ dàng lựa chọn;
 • Linh hoạt trong phương thức thanh toán như bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,…

Các phương thức giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container

 • Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt đi xuất khẩu từ Ga đến Ga;
 • Vận chuyển hàng hóa nguyên chuyến từ Ga đến Kho;
 • Vận chuyển số lượng lớn hàng thường, bưu kiện, hàng lạnh từ Kho đến Kho;
 • Các dịch vụ đi kèm khác nếu quý khách có yêu cầu.

Quy trình vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đi Quốc tế bằng đường sắt liên vận

 • Bước 1: Liên hệ Hotline/Email cung cấp thông tin cần vận chuyển hàng xuất khẩu Việt Nam – Quốc tế;
 • Bước 2: Bộ phận kinh doanh điều phối nhân viên tiến hành khảo sát số lượng, trọng lượng, loại hàng cần giao tận nơi;
 • Bước 3: Thống nhất giá cả, ký kết hợp đồng và lên phương án tối ưu hiệu quả nhất để vận chuyển hàng đi Quốc tế bằng đường sắt;
 • Bước 4: Hàng hóa nhận tại kho Ratraco Solutions hoặc nhận tận nơi theo yêu cầu, sau đó được bốc xếp lên Container chuyên dụng dành cho chuyển hàng số lượng lớn để trung chuyển đến Ga Yên Viên/Ga Đông Anh/Ga Sóng Thần;
 • Bước 5: Hàng hóa đi từ Ga đến Ga và Ratraco Solutions vận chuyển hàng từ ga dỡ tới kho nhận hàng;
 • Bước 6: Giao hàng tại kho hoặc điều xe trung chuyển tận nơi theo yêu cầu và tiến hành thanh toán;
 • Bước 7: Xác nhận hoàn thành Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng Container đường sắt nguyên chuyến và kết thúc hợp đồng xuất khẩu.

Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mới nhất 2023, các tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa với đối tác/bạn hàng ở nước ngoài nên tham khảo qua bản hợp đồng cơ bản này. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một trong những loại hợp đồng quan trọng, cần thiết trong hoạt động xuất, nhập khẩu nên bất kỳ cá nhân, cơ sở kinh doanh nào cũng cần chuẩn bị sẵn nhằm hạn chế mọi kiện cáo/tranh chấp/khiếu nạn không đáng có về hàng. Và khi bạn cần tìm thuê một Công ty vận chuyển hàng Quốc tế chất lượng, chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, luôn hết mình vì lợi ích chung, liên hệ ngay với Vận tải đường sắt Ratraco Solutions theo Hotline bên dưới để nhân viên Sales, CSKH tư vấn tận tình và báo giá tốt nhất đến đơn vị bạn.

Liên hệ Vận chuyển Container Liên Vận Quốc Tế : VN <-> Trung Quốc, EU, Nga

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

#HCM:

Mr Lưu Toàn: 0909 876 247

Ms Quyên: 0901 411 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Bình Dương:

Ms Quyên: 0901 411 247

Mr Lưu Toàn: 0909 876 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Đồng Nai:

Ms Hoa: 0938 790 247

Mr Lưu Toàn: 0909 876 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Bình Định:

Ms Quyên: 0901 411 247

Ms Hoa: 0938 790 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Đà Nẵng:

Mr Miền: 0909 199 247

Mr Ý: 0906 354 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Nghệ An

Ms Mỹ Linh: 0901 100 247

Ms Tâm: 0902 486 247

#Hà Nội

Ms Tâm: 0902 486 247

Ms Mỹ Linh:0901 100 247

#Trung Quốc

Ms Hưởng: 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0909949247ZaloMessengertoannguyen@ratracosolutions.comBản đồ
Ratraco Solutions tiếp nhận lô container lạnh tự hành đường sắt tại ga Trảng Bom