Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào?

Trong lĩnh vực kinh tế hay triết học, có lẽ mọi người đã quen thuộc với thuật ngữ “giá trị hàng hóa”. Bất cứ mặt hàng nào cũng đều có những giá trị nhất định. Hàng hóa phục vụ con người và có ý nghĩa trong các mặt của đời sống. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu đúng về định nghĩa giá trị của hàng hóa là gì cũng như nắm rõ các yếu tố cấu thành nên giá trị hàng hóa. Bởi thế cho nên, trong khuôn khổ bài viết sau, Ratraco Solutions với kinh nghiệm sẵn có sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc kiến thức liên quan đến giá trị hàng hóa, nắm rõ giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào, bao gồm những thuộc tính nào để từ đó giúp ích hiệu quả cho các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa/sản phẩm với nhiều đối tác/bạn hàng về lâu về dài.

XEM THÊM: Vận tải containervận chuyển container đường sắt

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi người sản xuất ra loại hàng hóa đó mang ra chợ bán và bán được hàng. Vì thế. một thứ để được xem đó là hàng hóa, là khi nó được sản xuất ra và phải có giá trị buôn bán, trao đổi và buộc phải có giá trị sử dụng. Tuy nhiên không phải bất cứ vật dụng nào có giá trị sử dụng cũng là hàng hóa.

Khái niệm giá trị hàng hóa là gì?

Giá trị hàng hóa là gì?

Giá trị của hàng hóa là một trong hai thuộc tính quan trọng của hàng hóa, nó chính là là lao động hao phí của người sản xuất hàng hóa được kết tinh bên trong hàng hóa. Giá trị là nội dung bên trong của hàng hóa, nó được biểu hiện ra bên ngoài bằng việc hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau.

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào?
Giá trị hàng hóa được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh bên trong hàng hóa và cũng là một trong hai thuộc tính quan trọng của hàng hóa.

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi.

Giá trị của hàng hóa do nhiều các yếu tố cấu thành khác nhau

 • Lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động của người sản xuất ra chính hàng hóa đó bằng thời gian lao động;
 • Lượng giá trị đặc biệt của từng người sản xuất là khác nhau bởi mỗi người có một tay nghề riêng;
 • Khi hàng hóa được trao đổi trên thị trường thì chúng không căn cứ vào lượng giá trị của từng người sản xuất. Bởi như vậy người có tay nghề tốt thì có nhiều lợi thế hơn. Thay vào đó, giá trị của hàng hóa được căn cứ vào lượng giá trị xã hội;
 • Lượng thời gian sản xuất lao động tạo ra hàng hóa được tính là khoảng thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa trong điều kiện sản xuất trung bình của xã hội, tức trình độ kỹ thuật và tay nghề ở mức trung bình và thời gian làm việc cũng không cao.

ĐỌC THÊM: vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Thuộc tính của giá trị hàng hóa là gì?

Hai thuộc tính cơ bản của giá trị hàng hóa là giá trị trao đổi và giá trị sử dụng:

Giá trị sử dụng

Khái niệm:

Giá trị sử dụng là công dụng của việc tiêu dùng hàng hóa; sức mạnh thỏa mãn mong muốn của con người đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ trong nền kinh tế chính trị cổ điển. Giá trị sử dụng của hàng hóa cung cấp tài liệu cho một nghiên cứu đặc biệt, đó là kiến ​​thức thương mại của hàng hóa. Giá trị sử dụng chỉ trở thành hiện thực khi sử dụng hoặc tiêu dùng: chúng cũng cấu thành bản chất của mọi của cải, bất kể hình thái xã hội của của cải đó. Trong hình thức xã hội mà chúng ta sắp xem xét, ngoài ra, chúng còn là những kho vật chất có giá trị trao đổi. Ví dụ, nước có giá trị sử dụng vô cùng to lớn nhưng không có giá trị trao đổi. Ngược lại, kim cương có giá trị trao đổi rất lớn nhưng không có giá trị sử dụng.

Đặc trưng:

 • Một loại hàng hóa không chỉ có một mà có thể có nhiều giá trị sử dụng khác nhau. Giá trị sử dụng của một hàng hóa không phải phát hiện ra ngay trong một thời điểm mà nó được phát hiện dần dần qua quá trình phát triển;
 • Giá trị sử dụng của hàng hóa là một phạm trù vĩnh viễn vì nó do thuộc tính tự nhiên của vật thể quyết định;
 • Giá trị sử dụng chỉ được thể hiện khi con người sử dụng hoặc tiêu dùng hàng hóa, vật chất của cải;
 • Xã hội ngày càng phát triển, hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, do đó giá trị sử dụng của hàng hóa ngày càng cao.
Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào?
Giá trị hàng hóa bao gồm 2 thuộc tính đặc biệt quan trọng là giá trị trao đổi và giá trị sử dụng, mỗi một thuộc tính đều mang đặc trưng riêng.

Giá trị trao đổi

Khái niệm:

Giá trị trao đổi là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta có thể có được trên thị trường để đổi lấy một thứ cụ thể. Nói cách khác, đó là giá của một hàng hóa cụ thể có thể được bán và mua trên thị trường. Giá trị trao đổi phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Có nghĩa là, với sự thay đổi của giá trị thời gian đổi lấy một hàng hóa so với hàng hóa khác sẽ thay đổi. Giá trị trao đổi cũng tùy thuộc vào địa điểm. Giá trị trao đổi đối với một hàng hóa cụ thể thay đổi từ thị trường này sang thị trường khác. Do đó, nó thay đổi tùy theo thời gian và địa điểm. Một loại hàng hóa có thể có giá trị sử dụng to lớn nhưng không có giá trị trao đổi hoặc ngược lại.

Đặc trưng:

 • Giá trị trao đổi là thuộc tính xã hội của hàng hóa;
 • Giá trị trao đổi của hàng hóa là một phạm trù lịch sử bởi nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất, nơi có sản xuất và trao đổi;
 • Giá trị trao đổi biểu hiện quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa, tức quan hệ sản xuất xã hội;
 • Khi giá trị sử dụng thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.

>>Xem thêm: Hóa đơn thương mại là gì?

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào?

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được. Lý giải cho điều này là vì theo Kinh tế Chính trị Mác cho rằng: “Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau”. Trong mỗi hình thái Kinh tế – Xã hội, sản xuất hàng hóa có bản chất khác nhau, nhưng hàng hóa đều có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và Giá trị hàng hóa. Trong đó giá trị hàng hóa được thể hiện:

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Cụ thể “trong nền kinh tế hàng hóa muốn tiêu dùng giá trị sử dụng của một hàng hóa nào đó thì hàng hóa đó phải có giá trị trao đổi”.

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào?
Giá trị hàng hóa được thực hiện khi người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được và muốn hiểu giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi.

Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng giữa những giá trị sử dụng khác loại nhau.  Ví dụ: 1m vải = 5kg thóc. Tức là 1m vải có giá trị trao đổi bằng 5kg thóc. Vấn đề là, tại sao vải và thóc lại có thể trao đổi được với nhau, và hơn nữa chúng lại trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định (1:5). Hai hàng hóa khác nhau (vải và thóc) trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có một cơ sở chung nào đó.

Câu trả lời là cả vải và thóc đều là sản phẩm của lao động, đều có lao động kết tinh trong đó. Vì vậy, người ta trao đổi hàng hóa cho nhau chẳng qua là trao đổi lao động của mình ẩn giấu trong những hàng hóa ấy với nhau. Chính lao động hao phí để tạo ra hàng hóa là cơ sở chung của việc trao đổi và nó chính là giá trị của hàng hóa. Như vậy, giá trị của hàng hóa là hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giá trị. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Đồng thời, giá trị biểu hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. Cũng chính vì vậy, giá trị là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong sản xuất hàng hóa.

Với những thông tin nêu trên, Ratraco Solutions hy vọng đã giúp các bạn hiểu được giá trị hàng hóa là gì, các yếu tố cấu thành đến giá hay thuộc tính của hàng hóa cũng như giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào,…Về cơ bản thì khái niệm về giá trị của hàng hóa rất đơn giản, không quá phức tạp, trừu tượng, chỉ cần bạn nắm rõ về giá trị trao đổi thì việc hiểu đúng, hiểu đủ thuật ngữ này rất dễ dàng. Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin bài chia sẻ tiếp theo của chúng tôi để góp nhặt cho mình những kiến thức căn bản cần thiết về hàng hóa, vận tải, Logistics,…từ đó giúp quá trình giao thương, trao đổi hàng hóa/sản phẩm trở nên thuận lợi dễ dàng hơn nhé!

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0909949247ZaloMessengertoannguyen@ratracosolutions.comBản đồ
Ratraco Solutions tiếp nhận lô container lạnh tự hành đường sắt tại ga Trảng Bom