Logistics khác xuất nhập khẩu như thế nào? Giải đáp A-Z

Hoạt động buôn bán quốc tế ngày càng phát triển nên lĩnh vực Logistics và Xuất nhập khẩu cũng phát triển theo. Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Logistics và XNK là hai lĩnh vực luôn đồng hành với nhau. Song giữa chúng sẽ có một vài điểm khác biệt trên phương diện phạm vi hoạt động, nội dung cũng như vai trò hoạt động.

Ratraco Solutions sẽ giải đáp nhanh những điểm mà logistics khác xuất nhập khẩu ra sao, khái niệm logistics xuất nhập khẩu là gì, mối liên hệ giữa logistics với xuất nhập khẩu thế nào để các Tư nhân, Doanh nghiệp nắm rõ và hiểu đúng.

Hiểu đúng về khái niệm xuất nhập khẩu và logistics

Xuất nhập khẩu là gì?

Điều 28 của Luật Thương mại Việt Nam 2005 có đưa ra định nghĩa của xuất khẩu và nhập khẩu như sau:

“Điều 28. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

 1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.”
Logistics khác xuất nhập khẩu như thế nào? Giải đáp A-Z
XNK là hoạt động mua bán theo hợp đồng mua bán hàng hóa; Logistics là một phần của Chuỗi cung ứng gồm lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồng chuyển dịch hàng hóa, dịch vụ.

Logistics là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về Logistics. Ngay giai đoạn đầu mới xuất hiện, người ta đưa ra khái niệm: “Logistics là hoạt động quản lý quá trình vận chuyển và lưu kho của nguyên vật liệu đi vào xí nghiệp; hàng hóa, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất; sản phẩm cuối cùng đi ra khỏi xí nghiệp”.

Khi logistics phát triển, định nghĩa được coi là đầy đủ và được sử dụng rộng rãi nhất là định nghĩa của Hội đồng quản lý Logistics của Hoa Kỳ: “Logistics là quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển, dự trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm xuất phát đầu tiên đến nơi tiêu thụ cuối cùng sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của khách hàng”

=> Với định nghĩa trên thì Logistics có thể coi là một công cụ liên kết các hoạt động kinh tế quốc tế như cung cấp, sản xuất, phân phối và lưu thông, mở rộng thị trường. Ngoài ra, nó còn giúp hỗ trợ dòng luân chuyển các giao dịch kinh tế, giúp cho nền kinh tế phát triển nhịp nhàng và đồng bộ.

>>Xem thêm: Ngành logistics học trường nào?

Sự khác nhau giữa xuất nhập khẩu và Logistic

Logistics khác xuất nhập khẩu ở những điểm cơ bản như sau:

TIÊU CHÍ XUẤT NHẬP KHẨU LOGISTICS
Phạm vi hoạt động Là những hoạt động bắt buộc có yếu tố quốc tế; Bao hàm cả hoạt động có yếu tố quốc tế và hoạt động nội địa trong nước
Nội dung Xuất khẩu:

 • Nghiên cứu lựa chọn thị trường và đối tác
 • Lựa chọn hình thức xuất khẩu của các doanh nghiệp
 • Xây dựng giá hàng xuất khẩu
 • Phương án kinh doanh
 • Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng.

Tổ chức xuất khẩu hàng hóa

Nhập khẩu:

 • Nghiên cứu thị trường nhập khẩu và lựa chọn đối tác
 • Lựa chọn hình thức nhập khẩu
 • Xác định nhu cầu và chi phí nhập khẩu
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu
 • Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
 • Customer Services – Dịch vụ khách hàng
 • Demand Forecasting/Planning – Dự báo nhu cầu
 • Inventory Management – Quản trị hàng tồn kho
 • Materials Management – Quản trị nguồn nguyên liệu
 • Order Processing – Xử lý đơn hàng
 • Packaging – Đóng gói hàng hóa
 • Plant and warehouse Site Selection – Lựa chọn vị trí
 • Procurement – Thu mua (rộng hơn Purchasing – chỉ là mua theo đơn hàng)
 • Transportation management – Quản trị Vận tải (inland trucking và international transport)
 • Customs Clearance – Thông quan Hải Quan(các công ty Việt Nam đang làm Customs brokerage, đại lý hải quan và khai thuê hải quan)
 • Freight booking and Container Coordinator – book cước và điều vận container (air freight, ocean freight, trucking…)
 • Warehousing and Storage Management – Quản trị kho hàng
 • Logistics Information System – Hệ thống thông tin Logistics (ứng dụng IT, high-tech)
 • Reverse Logistics – Logistics ngược
 • Vendor monitoring- quản trị nhà cung cấp đầu vào(đặc biệt với các công ty đa quốc gia có chuỗi logistics riêng cho mình như Nike, Adidas, Samsung…)
Vai trò Xuất khẩu:

 • Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu.
 • Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước.
 • Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp đầu vào cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nước.

Nhập khẩu:

 • Nhập khẩu thúc đẩy nhanh quá trình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối ổn định.khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế vào vòng quay kinh tế.
 • Nhập khẩu đảm bảo đầu vào cho sản xuất tạo việc làm ổn định cho người lao động góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.
 • Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu ,tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế đặc biệt là nước nhập khẩu.
 • Giúp giải quyết cả đầu vào lẫn đầu ra cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, tối ưu hoá quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ…
 • Nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, phân phối hàng hoá, gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Tạo ra những lợi ích về thời gian và địa điểm cho việc phân phối và tiêu dùng sản phẩm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ và nguồn cung ứng ngày càng có khoảng cách xa về địa lý của xu hướng toàn cầu hoá hiện nay.
 • Giúp doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá và đáp ứng dịch vụ cho khách hàng hiệu quả, nhanh chóng. Việc xây dựng những phương án tối ưu trong dự trữ, vận chuyển, mua hàng… và sự phát triển của hệ thống thông tin hiện đại sẽ là những điều kiện tốt để đưa hàng hoá đến nơi khách hàng yêu cầu nhanh nhất.
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc bán hàng ở mức chi phí thấp hơn nhờ vào hệ thống logistics hiệu quả. Uy tín của doanh nghiệp cũng được nâng cao với việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở mức độ tốt và hoàn thiện hơn.
Logistics khác xuất nhập khẩu như thế nào? Giải đáp A-Z
Giữa xuất nhập khẩu và logistics có sự khác biệt trên các khía cạnh so sánh về phạm vi hoạt động, về nội dung cũng như vai trò của các bên tham gia.

Vai trò, mối liên hệ giữa Logistics và xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu và Logistics là hai khái niệm liên quan mật thiết với nhau và KHÔNG THỂ TÁCH RỜI. Nếu như mục đích của Xuất nhập khẩu là đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế thì Logistics là một chuỗi các hoạt động từ vận chuyển, kho bãi nhằm đưa hàng hóa từ người bán đến người mua. Có Logistics thì hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu mới đến được tay người mua.

Cho nên có thể nói, không có Logistics thì không thể thực hiện hoạt động Xuất nhập khẩu. Đối với Logistics, nếu không có nhu cầu đưa hàng hóa từ tay người bán đến tay người mua, thì Logistics cũng không có ý nghĩa gì.

Bởi thế cho nên, hoạt động xuất nhập khẩu về thực chất đang là một trong những bộ phận không thể thiếu giúp thúc đẩy và vận hành Logistics (và ngược lại). Nếu chỉ có mua bán hàng trong nước thì Logistics sẽ không thể nào phát triển được.

Cơ hội việc làm ngành xuất nhập khẩu:

 • Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer);
 • Nhân viên Nhập Khẩu (Import Executive);
 • Nhân viên Sales – Xuất nhập khẩu;
 • Nhân viên Xuất khẩu (Export Executive);
 • Nhân viên chứng từ;
 • Nhân viên Xuất nhập khẩu hiện trường;
 • Nhân viên Phòng Thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng;
 • Nhân viên tại Văn phòng Đại diện của các Công ty đa quốc gia.
Logistics khác xuất nhập khẩu như thế nào? Giải đáp A-Z
Cơ hội việc làm cho ngành xuất nhập khẩu và logistics là rất lớn và có nhiều tiềm năng thăng tiến cho từng vị trí, chức vụ khác nhau.

Cơ hội việc làm ngành Logistics:

Vị trí cho kỹ sư mới tốt nghiệp rất đa dạng gồm nhân viên phân tích và hoạch định nhu cầu khách hàng, bao gồm:

 • Nhân viên hoạch định sản xuất;
 • Nhân viên thu mua;
 • Quản trị nguyên vật liệu;
 • Nhân viên/Nhà quản trị tồn kho, nhân viên/ nhà quản trị kho bãi;
 • Vận tải, phân phối;
 • Chuyên viên tư vấn và phân tích;
 • Về sự nghiệp lâu dài sẽ thăng tiến lên vị trị cấp cao như Nhà quản trị logistics, Nhà quản trị dự án, Nhà quản trị thông tin trên chuỗi, Giám đốc sản xuất hay quản lý vùng,…

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực logistics Trong và Ngoài nước. Chúng tôi tự tin dẫn đầu trong lĩnh vực logistics trong nước, với các Dịch vụ vận chuyển container đường sắt, đường bộ, đường biển; Dịch vụ khai báo hải quan; Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ vận chuyển hàng bằng container đi Quốc tế Uy tín – Chuyên nghiệp – An toàn – Tiết kiệm chi phí.

Với năng lực vận tải lớn, hàng đi thường xuyên và Ratraco tự tin đáp ứng tối đa nhu cầu gửi hàng FCL/LCL của Quý Doanh nghiệp.

Logistics khác xuất nhập khẩu như thế nào, ở những điểm nào đã được Ratraco Solutions giải đáp. Hi vọng qua đây, các Cá nhân hoặc Doanh nghiệp sẽ phân biệt được thế nào là Logistics và thế nào là xuất nhập khẩu để có kế hoạch vận chuyển – giao thương – xuất, nhập hàng hợp lý. RATRACO hiện là một trong những đơn vị đi đầu về lĩnh vực vận chuyển hàng đường sắt tuyến Á – Âu, tuyến Việt – Trung,…quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ, liên hệ ngay Hotline bên dưới.

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ